Del

Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner

Diplommodul for dig der er er uddannet pædagog og som arbejder med de yngste børn.

Diplommodulet har sit fokus på barnets første 1000 dage, og er en del af et kompetenceløft vedrørende projektet ”1000-dages-programmet – en bedre start på livet”. Diplommodulet bestræber sig på at kvalificere den studerende til at kunne identificere og håndtere komplekse problemstillinger vedrørende sårbarhed og udsathed relateret til tidlig indsats for de yngste børn på grundlag af den styrkede pædagogiske læreplan.

Forskning viser, at mange grundlæggende og vigtige kompetencer i høj grad udvikles i barnets første 1.000 dage. Allerede i vuggestuer kan der ses signifikante forskelle i børns sociale, emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer. Både ved 3-årsalderen og ved skolestart er kompetenceforskellene helt op til to år mellem de svagest stillede børn og gennemsnittet. Og forskellen er den samme gennem skoletiden. Styrket fokus på børn i udsatte positioners første 1.000 dage kan være med til at mindske disse forskelle

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Det er målet at du:

 • Kan initiere udviklingsstøttende relationsarbejde med en særlig opmærksomhed på de yngste børns grundlæggende behov for, ret til samt mulighed for deltagelse, trivsel, læring og udvikling i fællesskabet 
 • Kan indgå i ressourceorienteret samarbejde med kollegaer, forældre og tværprofessionelle instanser både forebyggende og ved målrettede, helhedsorienterede indsatser i forhold til børn og familier i udsatte positioner
 • Kan indgå i samarbejde omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse med en særlig opmærksomhed på familiens deltagelsesmuligheder samt deltagerforudsætninger
 • Kan anvende erfaring, viden og teorier til belysning af roller og positioners betydning samt håndtering af dilemmaer forbundet med samarbejdet omkring de yngste børn i udsatte positioner  
 • Kan i samarbejde med leder og kolleger tilrettelægge et forebyggende og inkluderende pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet, der medtænker barnets og familiens perspektiver og situation
 • Kan indgå i og skabe rammer for forældresamarbejde i forhold til de yngste børn i udsatte positioner.

Fagligt indhold

 • Viden om resiliens og sårbarhed, indsigt i risiko- og beskyttelsesfaktorer samt socioøkonomiske- og kulturelle in- og eksklusionsmekanismer i arbejdet med de yngste børn fra familier i udsatte positioner
 • Indsigt i teorier og viden om barnets udvikling, tilknytning, relationer og samspil i de tidlige år med betydning for chancelighed og deltagelsesmuligheder gennem livet
 • Kan reflektere over relationsarbejdets forebyggende og udviklingsstøttende funktion i arbejdet med børn og forældre fra familier i udsatte positioner
 • Kompetencer til at iagttage, analysere, begrunde og udvikle særlige trivsels- og udviklingsfremmende metoder og indsatser for de yngste børn, individuelt og i børnegruppen.


Modulet er for dig, der:

 • er pædagog i dagtilbud og som arbejder med de yngste børn. 


Tilmelding
Campus Vordingborg
18. januar 2022
Start dato:18. januar 2022
Slut dato: 10. juni 2022
Adresse: Kuskevej 1B, 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist: 7. december 2021
Supplerende oplysninger: Diplommodulet har sit fokus på barnets første 1000 dage, og er en del af et kompetenceløft vedrørende projektet 1000-dages-programmet - en bedre start på livet
Undervisningsdage: 18/1 + 8/2 + 1/3 + 15/3 + 5/4 + 26/4 + 10/5 + 24/5. Prøve: 10/6

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk
Pris: 10.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
18. januar 2022
Start dato:18. januar 2022
Slut dato: 10. juni 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 7. december 2021
Supplerende oplysninger: Diplommodulet har sit fokus på barnets første 1000 dage, og er en del af et kompetenceløft vedrørende projektet 1000-dages-programmet - en bedre start på livet
Undervisningsdage: 18/1, 8/2, 1/3, 15/3, 5/4, 26/4, 10/5, 24/5. Prøve 10/6.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk
Pris: 10.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
18. august 2022
Start dato:18. august 2022
Slut dato: 13. januar 2023
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: kl. 9.00 - 14.30
Afleveringsdato: 3/1-23
Eksamensdato: 13/1-23

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Vordingborg
18. august 2022
Start dato:18. august 2022
Slut dato: 13. januar 2023
Adresse: Kuskevej 1B, 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: kl. 9.00 - 14.30
Afleveringsdato: 3/1-23
Eksamensdato: 13/1-23

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Tværgående strukturer for modulet
Diplommodulet tilrettelægges ud fra en 20-30-50 struktur, hvor de 20% foregår forud for undervisningen i form af refleksion over egen praksis og udfordringer og de 30% foregår som undervisning. I de 50% skal der ske en afprøvning af ny viden samt faglig sparring med henblik på, at ny viden og kompetencer videreudvikles og forankres gennem lokale understøttende strukturer i f.eks. læringsfællesskaber og netværk evt. på tværs af dagtilbud, andre sektorområder og forvaltning. UC’erne tilbyder at understøtte med lokale initiativer og sparring, der kan fremme processen med forankring og implementering.