Del

Tilgange og begreber på børnehandicapområdet

Få styrket dine kompetencer til at arbejde teoribaseret og reflekteret med børn og unge med funktionsnedsættelser.

På modulet vil du få indsigt i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer. Du vil arbejde teoribaseret og med fokus på at anvende det i praksis. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Viden om teorier, forskning og erfaringsbaseret viden på børnehandicapområdet, herunder viden om handicapforståelser, funktionsnedsættelser, sorg, krise og tab
 • Evnen til at forstå og reflektere over anvendelsen af denne viden på børnehandicapområdet med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer
 • Viden om overgange og sammenhænge mellem børnehandicapområdet og andre relevante områder, herunder det sociale område, almenområdet, voksenhandicapområdet og beskæftigelsesområdet

Fagligt indhold

 • Tilgange, teorielementer og forskning på børnehandicapområdet, herunder handicapforståelser

  og begreber om funktionsnedsættelse, samt anvendelsen af dette i arbejdet med børn og unge

  med funktionsnedsættelser og deres familie og netværk

 • De lovgivningsmæssige rammer på børnehandicapområdet med vægt på regler om særlig støtte

  og handicapkompenserende reglerModulet er for dig, der

arbejder med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk, som eksempelvis pædagog, lærer eller sagsbehandler.