Del

Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde

Opnå forståelse for muligheder og udfordringer i det tværprofessionelle samarbejde samt redskaber og kompetencer til koordinering og udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

10 Ects point ValgmodulDet får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du: 

 • Identificere og konkretisere veje til borger/patientinddragelse i det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde 
 • Rammesætte og designe tværprofessionelle/tværsektorienelle samarbejdsflader  
 • Beskrive og analysere problemstillinger i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • På baggrund af en forståelse af den professionelles rolle, funktion, selvforståelse og organisatoriske forankring, pege på muligheder for en styrkelse af tværfaglige samarbejdsprocesser   
 • Anvende metoder/samarbejdsformater til at styrke det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde

Fagligt indhold

 • Professionsforståelse som udgangspunkt for tværprofessionelt samarbejde i den offentlige sektor
 • Brugerinddragelse i det tværprofessionelle samarbejde
 • Rammesætning og design af tværprofessionelle samarbejdsflader bl.a. tværfaglige teams og tværprofessionelle netværk
 • Koordinering af tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
 • Det tværprofessionelle samarbejde som grundlag for udvikling af egen praksis

Modulet er for dig, der

arbejder i et krydsfelt mellem forskellige sektorer og professioner og ønsker større viden om de muligheder, der er i dette krydsfelt. Du kan eksempelvis være sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog eller ergo- og fysioterapeut

Det får du ud af modulet

Modulet giver dig viden om lovgivningen og juridisk praksis på området med særligt fokus på de grundlæggende forvaltningsmæssige regler (eksempelvis tavshedspligt, videregivelse af oplysninger etc.). Modulet giver dig viden og overblik over samspillet mellem det private, kommunale og statslige regi i relation til voldsområdet, og du bliver i stand til at kvalificere din egen praksis i forhold til det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde og inddragelse af relevante instanser.

 Fagligt indhold

 • Det tværprofessionelle og tværsektorielle arbejde: Overblik over aktører, der arbejder med indsatser over for vold (udredning, rådgivning og behandling) i privat, kommunalt og statsligt regi til både voldsudsat og voldsudøver, voldsforebyggelse og behandling – for eksempel sammenhængende indsatser, opgaveløsning på flere niveauer samt udvikling og samspil med myndigheder og private organisationer
 • Fagpersoners retlige forpligtigelser og ansvar: Vejledning og anbefalinger, herunder ny lovgivning om psykisk vold.
 •  Tilgange i det forebyggende arbejde: Metoder til samtale, når volden er opdaget, herunder narrative og MI metoder der bl.a. kan anvendes til at motivere borgere til at handle, fokus både på udsat, udøver og sårbare grupper: Hvordan håndteres bekymring og mistanke af forskellige faggrupper med forskellige funktioner og introduktion til risikovurdering.

Uddannelsen er for dig, der

som fagprofessionel møder børn, unge eller voksne, der er udsat for fysisk eller psykisk vold fra en nær relation eller selv er voldsudøver.  Du kan være socialrådgiver, socialpædagog, lærer eller andet. 

 
Tilmelding
Campus Roskilde - Rådgiver i vold
8. marts 2021
Beskrivelse: Udd. Rådgiver i forhold til vold i nære relationer
Start dato: 8. marts 2021
Slut dato: 2. juli 2021
Tidsangivelse: Start uge 10 og slut uge 26 2021
Tilmeldingsfrist: 20. februar 2021
Pris: 12.000,00 DKK
Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Ulla Meta Andersen

7248 1584, ulan@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her