Del

Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde

Opnå forståelse for muligheder og udfordringer i det tværprofessionelle samarbejde samt redskaber og kompetencer til koordinering og udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet


Fagligt indhold


Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du: 

 • Identificere og konkretisere veje til borger/patientinddragelse i det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde 
 • Rammesætte og designe tværprofessionelle/tværsektorienelle samarbejdsflader  
 • Beskrive og analysere problemstillinger i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • På baggrund af en forståelse af den professionelles rolle, funktion, selvforståelse og organisatoriske forankring, pege på muligheder for en styrkelse af tværfaglige samarbejdsprocesser   
 • Anvende metoder/samarbejdsformater til at styrke det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde

Fagligt indhold

 • Professionsforståelse som udgangspunkt for tværprofessionelt samarbejde i den offentlige sektor
 • Brugerinddragelse i det tværprofessionelle samarbejde
 • Rammesætning og design af tværprofessionelle samarbejdsflader bl.a. tværfaglige teams og tværprofessionelle netværk
 • Koordinering af tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
 • Det tværprofessionelle samarbejde som grundlag for udvikling af egen praksis

Modulet er for dig, der

arbejder i et krydsfelt mellem forskellige sektorer og professioner og ønsker større viden om de muligheder, der er i dette krydsfelt. Du kan eksempelvis være sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog eller ergo- og fysioterapeut

Det får du ud af modulet

Modulet giver dig viden og overblik over det tværprofessionelle samarbejde mellem det private, kommunale og statslige regi i relation til voldsområdet. Du bliver i stand til at kvalificere din egen praksis gennem nyeste viden og værktøjer, med fokus på inddragelse af relevante instanser i arbejdet med den voldsudsattes og udøvers komplekse problemstillinger. Ligeledes er der fokus på recovery og rehabilitering i relation til voldsområdet (CTI).

Modulet giver dig endvidere solid viden om lovgivningen og juridisk praksis på området, med særligt fokus på strafferet, socialret og det forvaltningsretlige område. Du får grundlæggende indsigt i de nyeste lovændringer relateret til voldsområdet, såsom samtykkelovgivningen og psykisk vold og indsigt i de lovgivningsmæssige rammer, der knytter sig til feltet - herunder introduktion til risikovurdering.

Modulet giver dig endvidere viden om emotioners betydning i arbejdet med voldsudsatte, både hvordan følelser som skyld og skam har betydning for målgruppen, og hvordan du som fagperson kan navigere i forhold til disse i mødet med målgruppen, samt indsigt i, hvordan belastningsreaktioner hos frontmedarbejdere identificeres og afhjælpes.

 

 Fagligt indhold

 • Indføring i feltet vold i nære relationer og målgrupperne
 • Det tværprofessionelle og tværsektorielle arbejde
 • Indsigt i det lovgivningsmæssige grundlag for at arbejde vold
 • Introduktion til risikovurdering og politiets roller og forpligtigelse
 • Betydningen af følelser og særligt skyld og skam i mødet med målgruppen  og i relationsarbejdet
 • Recovery, rehabilitering og CTI metoden

 

Uddannelsen er for dig, der

som fagprofessionel møder børn og voksne, der er udsat for fysisk eller psykisk vold fra en nær relation eller som arbejder med  voldsudøver.  Du kan være socialrådgiver, socialpædagog, lærer eller andet.

 


Uddannelsen er for dig, derTilmelding
Campus Roskilde
17. august 2021
Start dato:17. august 2021
Slut dato: 17. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 2. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning:
17/8 + 24/8 + 14/9 + 28/9 + 12/10 + 26/10 + 9/11
Eksamen 16/12+17/12

Kontaktoplysninger:
EVU-Konsulent Maria Kathrine Kolind Sprogøe Mail: masp@pha.dk Tlf. 7248 2983
Uddannelsessekretær Ulla Meta Andersen Mail: ulan@pha.dk Tlf. 7248 1584
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her