Del

Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

Få styrket dine kompetencer inden for det tværprofessionelle arbejde omkring udsatte børn, unge og familier.

På modulet får du viden og konkrete færdigheder til at arbejde tværprofessionelt om en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med udsatte børn, unge og familier.

Ved hjælp af tilskud fra Socialstyrelsen kan Absalon fra 2019 tilbyde dig modulet gratis, hvis du er indbefattet af målgruppen og opfylder adgangskravene. 

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Viden om, og forståelse af, juridiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde med udsatte børn, unge og familier
  • Kendskab til sammenhængen mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering
  • Kompetencer til at anvende udvalgte metoder og indgå selvstændigt i det tværprofessionelle samarbejde
  • Evnen til at udvikle egen praksis i det tværprofessionelle samarbejde om en helhedsorienteret, sammenhængende indsats

Fagligt indhold

  • Juridiske og organisatoriske rammer for det tværprofessionelle samarbejde
  • Roller og positioner i det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde
  • Indføring i teorier om og metoder til tværprofessionelt samarbejde med udsatte børn, unge og familier


Modulet er for dig, der

som fagprofessionel arbejder med socialt udsatte børn og unge i en tværprofessionel sammenhæng. Du kan for eksempel arbejde som myndighedssagsbehandler, SSP-konsulent, rådgiver, opsøgende medarbejder, ansat på institution eller på anden måde have med udsatte børn og unge at gøre.Tilmelding
Campus Roskilde
14. januar 2021
Beskrivelse: valgmodul
Start dato: 14. januar 2021
Slut dato: 11. juni 2021
Tidsangivelse: 14/1,28/1,4/3,18/3,8/4,22/4,6/5. eks.11/6/21
Tilmeldingsfrist: 14. januar 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere