Del

Udsathed og marginaliserede børn og unge

Ønsker du viden og kvalifikationer til at arbejde med udsathed og marginaliserede børn og unge inden for 6-18 års området i SFO, klub eller skole?

Kurset kvalificerer dig til at arbejde med marginaliserede børn og unge på tværs af institutioner og i det offentlige rum. Det kan eksempelvis vedrøre børn og unge med psykosociale og psykiske lidelser som diagnoser. Hertil også børn og unge der lever i tæt kontakt med kriminelle miljøer eller som har misbrug tæt ind på livet – måske er de enten selv misbrugere eller måske er deres forældre, venner eller søskende.

1,5Ects pointKursus

Det får du ud af kurset

  • Du kan reflektere over pædagogisk arbejde i et samfundsmæssigt perspektiv og på den baggrund iværksætte pædagogiske tiltag, indsatser og handlinger med marginaliserede børn og unge
  • Du tilegner dig viden om historiske og samfundsaktuelle tendenser og komplekse problemstillinger inden for pædagogisk arbejde med marginaliserede og udsatte børn og unge
  • Du kan analysere, forstå og udvikle den pædagogiske praksis i institutioner og i det offentlige rum i arbejdet med marginaliserede børn og unge

Fagligt indhold

  • Viden om nutidigt og historisk pædagogisk arbejde inden for 6-18 området, som vedrører marginaliserede børn og unge. Det kan eksempelvis omhandle marginaliseringsprocesser i forhold til demografi og socioøkonomiske vilkår, køn, etnicitet og seksualitet eller magt og modstandsformer
  • Viden om udsathedsbegrebet som det forstås både i et individorienteret perspektiv og i et strukturelt perspektiv med henblik på at styrke det pædagogiske arbejde, når det gælder løsninger af komplekse problemstillinger, der karakteriserer marginaliserede børn og unge
  • Du får viden om relevante samarbejdspartnere eksempelvis inden for det socialfaglige område, foreninger, SSP og boligsociale medarbejdere. Dermed også hvordan man kan styrke det tværfaglige samarbejde ud fra faglige begrundelser og med inddragelse af barnet eller den unge
  • Hvordan man kan arbejde med medborgerskab og demokratiseringsprocesser med marginaliserede børn og unge gennem inddragelse og deltagelsesorienterede projekter


Kurset er for dig, der

ønsker at udvikle dit pædagogiske arbejde med udsatte børn og unge på 6-18 års området ved at få mere viden om udsathed og hvordan komplekse problemstillinger både forstås i et individorienteret perspektiv og i et strukturelt perspektiv.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 5. marts 2021.