Del

Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Få kompetencer i forskellige metoder i socialt arbejde med den udvalgte målgruppe i relation til socialfagligt arbejde i praksis.

På modulet vil du få styrket din metodiske viden, færdigheder og kompetencer i forhold til udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe. Modulet er baseret på forskning, empiriske undersøgelser og deltagernes egen erfaringsbaserede viden.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Viden om og indsigt i udvalgte metoder og deres anvendelse i relation til en udvalgt målgruppe
 • Indsigt i sociale, organisatoriske og samfundsmæssige betingelser, muligheder og begrænsninger i forhold til udvalgte metoder
 • Kompetencer til at anvende udvalgte metoder og begrunde metodevalg
 • Evnen til at udvikle egen praksis i relation til udvalgte metoder.

Fagligt indhold

 • Metodebegreber i socialt arbejde
 • Historiske, samfundsmæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til udvalgte metoder
 • Teoretisk og praktisk arbejde med udvalgte metoder
 • Forskning, dokumentation og evaluering.

Det får du ud af modulet

På dette modul får du viden om voldsformer, dynamikker og mønstre – med fokus på voldens konsekvenser og senfølger for børn, voksne og familien. Du får tilgange og metoder til det forebyggende arbejde med bl.a. tidlig opsporing. På modulet arbejdes med cases, redskaber og metoder til at møde borgere, der udøver vold og til borgere, der er udsat for fysisk, psykisk og seksuel vold.

Fagligt indhold

 • Vold i nære relationer som fænomen: Definitioner, voldsformer, årsagsforklaringer af vold (herunder køn og ligestilling, systemiske perspektiver, social læringsteori), omfang, konsekvenser og senfølger hos voksne og børn. 
 • Dynamikker og målgrupper: Voldsdynamikker og processer i parforholdet, kendetegn ved udøver og særligt sårbare grupper.
 • Tidlig opsporing: Risikofaktorer for vold, tegn og signaler på vold hos voksne og børn: Tilgange i det forebyggende arbejde herunder samtaleteknikker til at tage den svære samtale om vold og metoder til sikkerhedsplan.

Modulet er for dig, der

arbejder med forskellige målgrupper og ønsker at styrke din viden om, hvilke metoder i socialt arbejde, der kan være relevante i forhold til en udvalgt målgruppe.