Del

Udviklings- og forskningsorienteret praksis - pædiatrisk fysioterapi

Arbejder du som fysioterapeut på det pædiatriske område, og ønsker du at specialisere dig i pædiatrisk fysioterapi?

Dette diplommodul er udviklet i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne VIA, UCL, Absalon og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Diplommodulet er tilrettelagt og fungerer som selskabets basismodul i pædiatrisk fysioterapi.

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i den pædiatriske praksis. På modulet bliver du præsenteret for teorier og metoder, som du efterfølgende får mulighed for at afprøve i planlægningen og udførelsen af konkrete projektarbejder i din egen praksis.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

 • Færdigheder i at søge, udvælge og anvende udviklings- og forskningsresultater af relevans for pædiatrisk fysioterapeutisk praksis
 • Færdigheder i at håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis i pædiatrisk fysioterapi
 • Viden om og indsigt i undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi
 • Kompetencer til at planlægge udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi.

Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Søgeord og litteratursøgning
 • Videnskabsteori/evidensbasering
 • Klinisk ræsonnering: Udredning, målsætning, intervention og evaluering
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder juridiske og etiske rammer i udviklingsarbejde
 • Familiecentreret praksis
 • Motorisk udvikling og kontrol
 • Udviklingspsykologi og pædagogik
 • Udredning og undersøgelse
 • Test og måleredskaber
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde.

Datoer

Dag 1: 16/3 – Fremmøde

Dag 2: 23/3 – Online

Dag 3: 6/4 – Fremmøde

Dag 4: 13/4 – Online

Dag 5: 20/4 – Fremmøde

Dag 6: 27/4 – Online

Dag 7: 4/5 – Fremmøde

Dag 8: 11/5 – Online

Dag 9: 18/5 – Fremmøde


Modulet er for dig, der

er uddannet fysioterapeut og arbejder på det pædiatriske område.Tilmeld dig her
29. september - 31. december 2020
Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Pris: 15.000,00 DKK

Downloads

Kontakt

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk