Del

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - med fokus pædiatrisk fysioterapi

Arbejder du som fysioterapeut på det pædiatriske område, og ønsker du at specialisere dig i pædiatrisk fysioterapi?

Dette diplommodul er udviklet i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne VIA, UCL, Absalon og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Diplommodulet er tilrettelagt og fungerer som selskabets basismodul i pædiatrisk fysioterapi.

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i den pædiatriske praksis. På modulet bliver du præsenteret for teorier og metoder, som du efterfølgende får mulighed for at afprøve i planlægningen og udførelsen af konkrete projektarbejder i din egen praksis.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

 • Færdigheder i at søge, udvælge og anvende udviklings- og forskningsresultater af relevans for pædiatrisk fysioterapeutisk praksis
 • Færdigheder i at håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis i pædiatrisk fysioterapi
 • Viden om og indsigt i undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi
 • Kompetencer til at planlægge udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi.

 


Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Søgeord og litteratursøgning
 • Videnskabsteori/evidensbasering
 • Klinisk ræsonnering: Udredning, målsætning, intervention og evaluering
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder juridiske og etiske rammer i udviklingsarbejde
 • Familiecentreret praksis
 • Motorisk udvikling og kontrol
 • Udviklingspsykologi og pædagogik
 • Udredning og undersøgelse
 • Test og måleredskaber
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde.


Modulet er for dig, der

 • er uddannet fysioterapeut og arbejder på det pædiatriske område.


Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - med fokus pædiatrisk fysioterapi

Det siger tidligere deltagere om modulet

Jeg har gennem mange år kigget langt efter en videreuddannelse i pædiatrisk fysioterapi, der ville gøre mig mere specialiseret på området ud fra et evidensbaseret grundlag.

Forløbet er både godt skruet sammen og oplægsholderne er kvalificerede. De brænder for deres emne og er dygtige formidlere. 

Jeg fik stillet skarpt på:

 • at vende tilbage til det teoretiske fundament for klinisk ræsonnering efter mange års praktisk erfaring
 • at undersøge evidens og forholde mig kritisk hertil
 • at analysere måleredskaber med deres fordele og ulemper
 • få indblik i og forholde mig til de nyeste metoder indenfor pædiatrisk fysioterapi
 • at dykke ned i et specifikt emne efter eget valg og behandle dette emne med supervision

Når jeg kigger tilbage på forløbet i dag, har det bidraget til, at jeg føler mig skarpere i forhold til hvilke undersøgelser og behandlinger jeg skal vælge til det enkelte barn og familie, samt løbende at evaluere tiltagene. Men mest af alt føler jeg at jeg er blevet bedre til at inddrage barnets perspektiv og motivation og fremme barnets self-efficacy (mestringstro).

Therese Walz
Børnefysioterapeut

 

 

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - med fokus pædiatrisk fysioterapi

Et absolut længeventet diplommodul.

Dette diplommodul sætter børnefysioterapi på dagsorden i et videnskabeligt lys. Det løfter kvaliteten for vores fag og bidrager til diskussion og refleksion over det vi arbejder med hver eneste dag.

Jeg har fået redskaber til mere målbart at sammensætte min behandling, er mere bevidst om hvorfor jeg vælger hvilke tests og ikke mindst er jeg blevet bevidst om hvor komplekst et område vi arbejder med, når det handler om at kunne arbejde evidensbaseret.

Kan kun anbefale det

Susanne Egsgaard Christensen
Børnefysioterapeut ved Din Børnekiropraktor

Tilmelding
Campus Roskilde
13. september 2021
Start dato: 13. september 2021
Slut dato:  6. december 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 15. august 2021
Supplerende oplysninger:  Målrettet pædiatrisk fysioterapi.
På modulet vil der være fokus på børn.

Undervisning er kombineret fremmøde og online :
Fremmøde afholdes i kl. 9:00 - 14:30
13/9, 27/9, 11/10, 1/11 samt 15/11

E-læring datoer - Kl. 9.00 - 12.00
20/9, 4/10, 25/10 samt 8/11

Afleveringsdato: 6/12 2021

Konsulent: Tania E. A. Hansen tlf. 72 48 25 86
Uddannelsessekretær: Louise Juhl Nielsen tlf. 72 48 28 17

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.
Pris:  15.000,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her