Del

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - med fokus pædiatrisk fysioterapi

Arbejder du som fysioterapeut på det pædiatriske område, og ønsker du at specialisere dig i pædiatrisk fysioterapi?

Dette diplommodul er udviklet i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne VIA, UCL, Absalon og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Diplommodulet er tilrettelagt og fungerer som selskabets basismodul i pædiatrisk fysioterapi.

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i den pædiatriske praksis. På modulet bliver du præsenteret for teorier og metoder, som du efterfølgende får mulighed for at afprøve i planlægningen og udførelsen af konkrete projektarbejder i din egen praksis.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

 • Færdigheder i at søge, udvælge og anvende udviklings- og forskningsresultater af relevans for pædiatrisk fysioterapeutisk praksis
 • Færdigheder i at håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis i pædiatrisk fysioterapi
 • Viden om og indsigt i undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi
 • Kompetencer til at planlægge udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi.

 


Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Søgeord og litteratursøgning
 • Videnskabsteori/evidensbasering
 • Klinisk ræsonnering: Udredning, målsætning, intervention og evaluering
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder juridiske og etiske rammer i udviklingsarbejde
 • Familiecentreret praksis
 • Motorisk udvikling og kontrol
 • Udviklingspsykologi og pædagogik
 • Udredning og undersøgelse
 • Test og måleredskaber
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde.


Modulet er for dig, der

 • er uddannet fysioterapeut og arbejder på det pædiatriske område.


Tilmelding
Campus Roskilde
13. september 2021
Start dato:13. september 2021
Slut dato:  6. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. august 2021
Supplerende oplysninger: Målrettet pædiatrisk fysioterapi.
På modulet vil der være fokus på børn.

Undervisning er kombineret fremmøde og online :
Fremmøde afholdes i kl. 9:00 - 14:30
13/9, 27/9, 11/10, 1/11 samt 15/11

E-læring datoer - Kl. 9.00 - 12.00
20/9, 4/10, 25/10 samt 8/11

Opgave aflevering 6/12 2021

Konsulent: Tania E. A. Hansen tlf. 72 48 25 86
Uddannelsessekretær: Louise Juhl Nielsen tlf. 72 48 28 17
Pris: 15.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her