Del

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Skal du lede et projekt på din arbejdsplads eller mangler du kreative og systematiske metoder til at lave et rigtig godt projekt, så er dette modul noget for dig.

På dette modul sætter vi fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til din konkrete praksis. 
Herunder har vi særligt fokus på, at du får præsenteret både kreative og mere systematiske metoder i forhold til at kunne planlægge og udføre et vellykket projekt. Du får derfor mulighed for at arbejde med et konkret projektarbejde fra din egen praksis.

Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen SD Professionspraksis, og kan med fordel gennemføres som et af de sidste moduler før afgangsprojektet.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at søge, udvælge, analysere, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis
 • Du opnår viden til at identificere faldgruber og håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter
 • Du får styrket dine evner til håndtering og refleksion over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis
 • Du bliver klædt på til at påtage dig ansvar for at planlægge og indgå i udviklingsarbejde i praksis

 


Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis er den teoretiske del i det tredje og afsluttende modul i akutsygepleje uddannelsen.

Afslutningsmodul er rettet mod sygeplejersker, der skal arbejde som akutsygeplejersker i akutafdeling / fælles akutmodtagelse / fælles akutafdeling / akutmodtagelse.

Modulets sigte er at akutsygeplejersken opnår kompetencer i forhold til koordinering og faglig udvikling af de akutte patientforløb.

Afslutningsmodulet har særlig fokus på at du tilegner dig de nødvendige kvalifikationer i forhold til samarbejdet med interne og eksterne samarbejdsparter, kvalitetsudvikling, ressourceudnyttelse, patientforløb og patientflow i akutafdelingerne.

Akutsygeplejerskens kompetencer hviler på gennemførelsen af minimum tre uddannelsesmoduler; et basismodul, et eller flere fagmoduler og et afslutningsmodul. Gennemførelsen af akutuddannelsen giver retten til stillingsbetegnelsen: Akutsygeplejerske.

 

Fagligt indhold

Teoretisk undervisning

 • Introduktion til opgaven
 • Forskning, evidensbasering, litteratursøgning
 • Forandringsprocesser
 • Motivation og fusionsprocesser
 • Ressourceudnyttelse i akutafdelingen
 • Kvalitetsudvikling, auditering
 • Patientsikkerhed i forhold til akutmedicin
 • Katastrofeberedskab og CBRN1
 • Samarbejdet med primær sektor, sammenhæng og koordination
 • Indlagte patienter i akutafdelinger
 • Kortidssygepleje
 • Sundhedsfilosofi
 • Patientoplevet kvalitet og mellemmenneskelige relationer
 • Implementeringsstrategier og rollen som formidler og forandringsagent 
 • Forløbsledelse
 • Flow og triagering i en akutafdeling
 • Tværfaglig undervisning

I afslutningsmodulet skal der indgå tværfaglig undervisning i relevante emner.

 

For optagelse på Afslutningsmodul er der særlige optagelseskrav udover adgangskrav til den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Der gælder yderligere:

 • Deltagelse i afslutningsmodul forudsætter bestået Basismodul i akutsygepleje samt mindst et fagmodul (f.eks. Behandlermodul eller Avanceret Sygepleje)
 • Minimum 2 års erfaring med modtagelse af akutte patienter

Modulet er for dig, der

 • som sundhedsprofessionel ønsker at kvalificere arbejdet med projekter på egen arbejdsplads.


Tilmelding
Filadelfia
30. september 2021
Start dato:30. september 2021
Slut dato: 25. november 2021
Adresse: 4293 Dianalund
Tilmeldingsfrist:29. september 2021
Supplerende oplysninger: I samarbejde med Filadelfia

Undervisning: 30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11
Opgaveaflevering: 2/12

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Slagelse
8. november 2021
Start dato: 8. november 2021
Slut dato: 17. januar 2022
Adresse: Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist: 7. november 2021
Supplerende oplysninger: Med fokus på det afsluttende modul i akutsygepleje uddannelsen - I samarbejde med Region Sjælland

Undervisning: 8/11,11/11,15/11,18/11,22/11,25/11,29/11,2/12,6/12,9/12,13/12,16/12,6/1

Conni Gram, tlf.: 7248 1431
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
29. september 2022
Start dato:29. september 2022
Slut dato: 24. november 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist:29. august 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 29/9, 06/10, 13/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
For fagligt indhold kontaktes konsulent Judi Bjørling på mail: jubj@pha.dk eller telefon: +4572482852.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her