Del

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Skal du lede et projekt på din arbejdsplads eller mangler du kreative og systematiske metoder til at lave et rigtig godt projekt, så er dette modul noget for dig.

På dette modul sætter vi fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til din konkrete praksis. 
Herunder har vi særligt fokus på, at du får præsenteret både kreative og mere systematiske metoder i forhold til at kunne planlægge og udføre et vellykket projekt. Du får derfor mulighed for at arbejde med et konkret projektarbejde fra din egen praksis.

Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen SD Professionspraksis, og kan med fordel gennemføres som et af de sidste moduler før afgangsprojektet.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at søge, udvælge, analysere, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis
 • Du opnår viden til at identificere faldgruber og håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter
 • Du får styrket dine evner til håndtering og refleksion over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis
 • Du bliver klædt på til at påtage dig ansvar for at planlægge og indgå i udviklingsarbejde i praksis

Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

Arbejder du som fysioterapeut på det pædiatriske område, og ønsker du at specialisere dig i pædiatrisk fysioterapi?

Dette diplommodul er udviklet i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne VIA, UCL, Absalon og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Diplommodulet er tilrettelagt og fungerer som selskabets basismodul i pædiatrisk fysioterapi.

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i den pædiatriske praksis. På modulet bliver du præsenteret for teorier og metoder, som du efterfølgende får mulighed for at afprøve i planlægningen og udførelsen af konkrete projektarbejder i din egen praksis.

Det får du ud af modulet

 • Færdigheder i at søge, udvælge og anvende udviklings- og forskningsresultater af relevans for pædiatrisk fysioterapeutisk praksis
 • Færdigheder i at håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis i pædiatrisk fysioterapi
 • Viden om og indsigt i undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi
 • Kompetencer til at planlægge udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi.

Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Søgeord og litteratursøgning
 • Videnskabsteori/evidensbasering
 • Klinisk ræsonnering: Udredning, målsætning, intervention og evaluering
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder juridiske og etiske rammer i udviklingsarbejde
 • Familiecentreret praksis
 • Motorisk udvikling og kontrol
 • Udviklingspsykologi og pædagogik
 • Udredning og undersøgelse
 • Test og måleredskaber
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde.

Datoer

Dag 1: 29/9 – Fremmøde

Dag 2: 6/10 – Online

Dag 3: 20/10 – Fremmøde

Dag 4: 27/10 – Online

Dag 5: 3/11 – Fremmøde

Dag 6: 10/11 – Online

Dag 7: 17/11 – Fremmøde

Dag 8: 24/11 – Online

Dag 9: 1/12 – Fremmøde


Modulet er for dig, der

er uddannet fysioterapeut og arbejder på det pædiatriske område.


Modulet er for dig, der

 • som sundhedsprofessionel ønsker at kvalificere arbejdet med projekter på egen arbejdsplads.


Tilmelding
Campus Roskilde - for Pæd.Fys.
29. september 2020
Beskrivelse: Fremmøde og e-læring
Start dato: 29. september 2020
Slut dato: 31. december 2020
Tidsangivelse: Fremmødedatoer: 29/9,20/10,3/11,17/11,1/12.
Tilmeldingsfrist: 20. september 2020
Pris: 15.000,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Christina Palm Larsen

7248 2669, chpl@pha.dk

Filadelfia
4. marts 2021
Beskrivelse: I samarbejde med Filadelfia
Start dato: 4. marts 2021
Slut dato: 20. maj 2021
Tidsangivelse: 4.3, 11.3, 18.3, 25.3, 8.4, 22.4, 29.4, 6.5 opg.af.20.5
Tilmeldingsfrist: 27. januar 2021
Pris: 11.500,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her