Del

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Skal du lede et projekt på din arbejdsplads eller mangler du kreative og systematiske metoder til at lave et rigtig godt projekt, så er dette modul noget for dig.

På dette modul sætter vi fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til din konkrete praksis. 
Herunder har vi særligt fokus på, at du får præsenteret både kreative og mere systematiske metoder i forhold til at kunne planlægge og udføre et vellykket projekt. Du får derfor mulighed for at arbejde med et konkret projektarbejde fra din egen praksis.

Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen SD Professionspraksis, og kan med fordel gennemføres som et af de sidste moduler før afgangsprojektet.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at søge, udvælge, analysere, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis
 • Du opnår viden til at identificere faldgruber og håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter
 • Du får styrket dine evner til håndtering og refleksion over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis
 • Du bliver klædt på til at påtage dig ansvar for at planlægge og indgå i udviklingsarbejde i praksis

 


Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis er den teoretiske del i det tredje og afsluttende modul i akutsygepleje uddannelsen.

Afslutningsmodul er rettet mod sygeplejersker, der skal arbejde som akutsygeplejersker i akutafdeling / fælles akutmodtagelse / fælles akutafdeling / akutmodtagelse.

Modulets sigte er at akutsygeplejersken opnår kompetencer i forhold til koordinering og faglig udvikling af de akutte patientforløb.

Afslutningsmodulet har særlig fokus på at du tilegner dig de nødvendige kvalifikationer i forhold til samarbejdet med interne og eksterne samarbejdsparter, kvalitetsudvikling, ressourceudnyttelse, patientforløb og patientflow i akutafdelingerne.

Akutsygeplejerskens kompetencer hviler på gennemførelsen af minimum tre uddannelsesmoduler; et basismodul, et eller flere fagmoduler og et afslutningsmodul. Gennemførelsen af akutuddannelsen giver retten til stillingsbetegnelsen: Akutsygeplejerske.

 

Fagligt indhold

Teoretisk undervisning

 • Introduktion til opgaven
 • Forskning, evidensbasering, litteratursøgning
 • Forandringsprocesser
 • Motivation og fusionsprocesser
 • Ressourceudnyttelse i akutafdelingen
 • Kvalitetsudvikling, auditering
 • Patientsikkerhed i forhold til akutmedicin
 • Katastrofeberedskab og CBRN1
 • Samarbejdet med primær sektor, sammenhæng og koordination
 • Indlagte patienter i akutafdelinger
 • Kortidssygepleje
 • Sundhedsfilosofi
 • Patientoplevet kvalitet og mellemmenneskelige relationer
 • Implementeringsstrategier og rollen som formidler og forandringsagent 
 • Forløbsledelse
 • Flow og triagering i en akutafdeling
 • Tværfaglig undervisning

I afslutningsmodulet skal der indgå tværfaglig undervisning i relevante emner.

 

For optagelse på Afslutningsmodul er der særlige optagelseskrav udover adgangskrav til den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Der gælder yderligere:

 • Deltagelse i afslutningsmodul forudsætter bestået Basismodul i akutsygepleje samt mindst et fagmodul (f.eks. Behandlermodul eller Avanceret Sygepleje)
 • Minimum 2 års erfaring med modtagelse af akutte patienter

Modulet er for dig, der

 • som sundhedsprofessionel ønsker at kvalificere arbejdet med projekter på egen arbejdsplads.


Tilmelding
Campus Roskilde - for Pæd.Fys.
13. september 2021
Beskrivelse: Fremmøde undervisning og e-læring, online
Start dato: 13. september 2021
Slut dato: 6. december 2021
Tidsangivelse: Fremmødedatoer: 13/9, 27/9, 11/10, 1/11, 15/11. E-læring datoer 20/9, 4/10, 25/10, 8/11 Opg. afl. 6
Tilmeldingsfrist: 15. august 2021
Pris: 15.000,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Louise Juhl Nielsen

7248 2817, loni@pha.dk

Campus Slagelse
16. september 2021
Beskrivelse: Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis
Start dato: 16. september 2021
Slut dato: 2. december 2021
Tidsangivelse: 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11 Opg afl. 2/12
Tilmeldingsfrist: 15. august 2021
Pris: 12.500,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Louise Juhl Nielsen

7248 2817, loni@pha.dk

Filadelfia
30. september 2021
Beskrivelse: I samarbejde med Filadelfia
Start dato: 30. september 2021
Slut dato: 31. december 2021
Tidsangivelse: 30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, opg.afl. 2/12
Tilmeldingsfrist: 24. september 2021
Pris: 12.500,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Campus Roskilde
30. september 2021
Beskrivelse: Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis
Start dato: 30. september 2021
Slut dato: 31. december 2021
Tidsangivelse: 30/9,7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, opg. afl. 2/12
Tilmeldingsfrist: 15. september 2021
Pris: 12.500,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Campus Slagelse - I samarbejde med Region Sjælland
8. november 2021
Beskrivelse: Med fokus på det afsluttende modul i akutsygepleje uddannelsen
Start dato: 8. november 2021
Slut dato: 17. januar 2022
Tidsangivelse: 8/11,11/11,15/11,18/11,22/11,25/11,29/11,2/12,6/12,9/12,13/12,16/12,6/1
Tilmeldingsfrist: 1. november 2021
Pris: 12.500,00 DKK
Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

.