Del

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Skal du lede et projekt på din arbejdsplads eller mangler du kreative og systematiske metoder til at lave et rigtig godt projekt, så er dette modul noget for dig.

På dette modul sætter vi fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til din konkrete praksis. 
Herunder har vi særligt fokus på, at du får præsenteret både kreative og mere systematiske metoder i forhold til at kunne planlægge og udføre et vellykket projekt. Du får derfor mulighed for at arbejde med et konkret projektarbejde fra din egen praksis.

Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen SD Professionspraksis, og kan med fordel gennemføres som et af de sidste moduler før afgangsprojektet.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at søge, udvælge, analysere, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis
 • Du opnår viden til at identificere faldgruber og håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter
 • Du får styrket dine evner til håndtering og refleksion over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis
 • Du bliver klædt på til at påtage dig ansvar for at planlægge og indgå i udviklingsarbejde i praksis

 


Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

Arbejder du som fysioterapeut på det pædiatriske område, og ønsker du at specialisere dig i pædiatrisk fysioterapi?

Dette diplommodul er udviklet i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne VIA, UCL, Absalon og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Diplommodulet er tilrettelagt og fungerer som selskabets basismodul i pædiatrisk fysioterapi.

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i den pædiatriske praksis. På modulet bliver du præsenteret for teorier og metoder, som du efterfølgende får mulighed for at afprøve i planlægningen og udførelsen af konkrete projektarbejder i din egen praksis.

Det får du ud af modulet

 • Færdigheder i at søge, udvælge og anvende udviklings- og forskningsresultater af relevans for pædiatrisk fysioterapeutisk praksis
 • Færdigheder i at håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis i pædiatrisk fysioterapi
 • Viden om og indsigt i undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi
 • Kompetencer til at planlægge udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi.

Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Søgeord og litteratursøgning
 • Videnskabsteori/evidensbasering
 • Klinisk ræsonnering: Udredning, målsætning, intervention og evaluering
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder juridiske og etiske rammer i udviklingsarbejde
 • Familiecentreret praksis
 • Motorisk udvikling og kontrol
 • Udviklingspsykologi og pædagogik
 • Udredning og undersøgelse
 • Test og måleredskaber
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde.

 

Modulet er for dig, der

er uddannet fysioterapeut og arbejder på det pædiatriske område.

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis er den teoretiske del i det tredje og afsluttende modul i akutsygepleje uddannelsen.

Afslutningsmodul er rettet mod sygeplejersker, der skal arbejde som akutsygeplejersker i akutafdeling / fælles akutmodtagelse / fælles akutafdeling / akutmodtagelse.

Modulets sigte er at akutsygeplejersken opnår kompetencer i forhold til koordinering og faglig udvikling af de akutte patientforløb.

Afslutningsmodulet har særlig fokus på at du tilegner dig de nødvendige kvalifikationer i forhold til samarbejdet med interne og eksterne samarbejdsparter, kvalitetsudvikling, ressourceudnyttelse, patientforløb og patientflow i akutafdelingerne.

Akutsygeplejerskens kompetencer hviler på gennemførelsen af minimum tre uddannelsesmoduler; et basismodul, et eller flere fagmoduler og et afslutningsmodul. Gennemførelsen af akutuddannelsen giver retten til stillingsbetegnelsen: Akutsygeplejerske.

 

Fagligt indhold

Teoretisk undervisning

 • Introduktion til opgaven
 • Forskning, evidensbasering, litteratursøgning
 • Forandringsprocesser
 • Motivation og fusionsprocesser
 • Ressourceudnyttelse i akutafdelingen
 • Kvalitetsudvikling, auditering
 • Patientsikkerhed i forhold til akutmedicin
 • Katastrofeberedskab og CBRN1
 • Samarbejdet med primær sektor, sammenhæng og koordination
 • Indlagte patienter i akutafdelinger
 • Kortidssygepleje
 • Sundhedsfilosofi
 • Patientoplevet kvalitet og mellemmenneskelige relationer
 • Implementeringsstrategier og rollen som formidler og forandringsagent 
 • Forløbsledelse
 • Flow og triagering i en akutafdeling
 • Tværfaglig undervisning

I afslutningsmodulet skal der indgå tværfaglig undervisning i relevante emner.

 

For optagelse på Afslutningsmodul er der særlige optagelseskrav udover adgangskrav til den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Der gælder yderligere:

 • Deltagelse i afslutningsmodul forudsætter bestået Basismodul i akutsygepleje samt mindst et fagmodul (f.eks. Behandlermodul eller Avanceret Sygepleje)
 • Minimum 2 års erfaring med modtagelse af akutte patienter

Modulet er for dig, der

 • som sundhedsprofessionel ønsker at kvalificere arbejdet med projekter på egen arbejdsplads.


Tilmelding
Campus Roskilde
13. september 2021
Start dato:13. september 2021
Slut dato:  6. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. august 2021
Supplerende oplysninger: Målrettet pædiatrisk fysioterapi.
På modulet vil der være fokus på børn.

Undervisning er kombineret fremmøde og online :
Fremmøde afholdes i kl. 9:00 - 14:30
13/9, 27/9, 11/10, 1/11 samt 15/11

E-læring datoer - Kl. 9.00 - 12.00
20/9, 4/10, 25/10 samt 8/11

Afleveringsdato: 6/12 2021

Konsulent: Tania E. A. Hansen tlf. 72 48 25 86
Uddannelsessekretær: Louise Juhl Nielsen tlf. 72 48 28 17

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.
Pris: 15.000,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Slagelse
16. september 2021
Start dato:16. september 2021
Slut dato:  2. december 2021
Adresse: Søndre Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist:15. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer:16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 28/10 samt 4/11
Undervisningstidspunkt: k. 9.00 - 14.30
Afleveringsdato: 2/12 2021

Konsulent: Tania E. A. Hansen tlf. 72 48 25 86
Uddannelsessekretær: Louise Juhl Nielsen tlf. 72 48 28 17

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Filadelfia
30. september 2021
Start dato:30. september 2021
Slut dato: 25. november 2021
Adresse: 4293 Dianalund
Tilmeldingsfrist:10. september 2021
Supplerende oplysninger: I samarbejde med Filadelfia

Undervisning: 30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11
Opgaveaflevering: 2/12

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
30. september 2021
Start dato:30. september 2021
Slut dato: 25. november 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:30. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning: 30/9,7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11
Opgaveaflevering: 2/12

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Slagelse
8. november 2021
Start dato: 8. november 2021
Slut dato: 17. januar 2022
Adresse: Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist: 7. november 2021
Supplerende oplysninger: Med fokus på det afsluttende modul i akutsygepleje uddannelsen - I samarbejde med Region Sjælland

Undervisning: 8/11,11/11,15/11,18/11,22/11,25/11,29/11,2/12,6/12,9/12,13/12,16/12,6/1

Conni Gram, tlf.: 7248 1431
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her