Del

Undersøgelse af formidlingspraksis

Arbejder du med kunst og kultur for børn og unge og ønsker at blive skarp på, hvordan du kan udvikle og kvalificere din kunst- og kulturfaglige formidlingspraksis?
Med dette modul vil du få integreret din praksiserfaring med et udviklingsperspektiv, der hviler på et videnskabeligt grundlag.

Gennem tilegnelse af viden om og praktisk erfaring med anvendelse af en eller flere undersøgelsesmetoder lærer du at tilrettelægge, vurdere og begrunde dit metodevalg på et metodisk og teoretisk konsistent grundlag.
Du bliver introduceret til de nyeste internationale tendenser inden for kunstens og kulturens videnskabelige felt, som vil skærpe dit kritiske blik på formidlingsmødet.

Gennemførelsen af dit eget undersøgelsesdesign vil gøre dig i stand til at analysere og vurdere din egen og andres formidlingspraksis, hvor du samtidig lærer at formidle nye indsigter på et validt grundlag.

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul,

  • har du fået kompetence i at tilrettelægge og gennemføre et eller flere undersøgelsesdesign konsistent, teoretisk såvel som metodisk
  • kan du i kraft af din egen undersøgelses empiriske data analysere, vurdere og formidle ny viden om din egen og andres praksis
  • har du tilegnet dig viden om forskellige videnskabelige retninger og deres forskningsmetodiske tilgange inden for det kunst- og kulturfaglige felt
  • kan du identificere forholdet mellem en undersøgelses intention, genstand og metode samt undersøgelsens anvendelsesmuligheder i det kunst- og kulturfaglige felt

Fagligt indhold

  • Forskellige videnskabsteoretiske tilgange til kunst- og kulturformidling, der kan forbinde kunst, kultur og videnskab
  • Forskningsbaseret viden om forskellige undersøgelsesmetodiske tilgange, der via et undersøgelsesdesign kan åbne for anvendelse af flere typer af empiri, fx visuel, auditiv, kropslig og sprogligt verbaliseret
  • Praktisk erfaring med udvikling af eget undersøgelsesdesign, der gennemføres, analyseres og vurderes
  • Formidling af resultater af egen undersøgelse for holdet, der hviler på et begrundet forskningsmetodisk grundlag


Modulet er for dig, der

gerne vil undersøge, analysere og udvikle kunst- og kulturformidling for børn og unge.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.