Del

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Vil du udvikle kompetencer til at undersøge og optimere metodetilgange i egen praksis og egne organisatoriske kontekster, herunder at kunne udvikle og designe valide praksisundersøgelse med begrunde metodevalg?

I fagprofessionel praksis er det ikke nok at mene eller synes noget; indsatser skal dokumenteres, og handlinger skal udføres på et vidensinformeret grundlag. På modulet arbejdes der med data; både eksisterende og allerede frembragt data, ligesom modulet klæder dig på til selv at kunne frembringe og producere empiriske data, i mindre hverdagsundersøgelser med henblik på at kvalificere din fagprofessionelle praksis.  

Modulet giver dig mulighed for at forholde dig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og udvikling af viden. Du udvikler færdigheder til, på et systematisk og reflekteret grundlag, at kunne frembringe empiriske data fra en pædagogisk praksis eller fra tilgængelige empiriske undersøgelser af fagprofessionel praksis. 

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført dette modul:

  • Har du viden og forståelse for forskellige metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis og pædagogisk viden
  • Har du styrket dine metodologiske overvejelser, der knytter til sig til undersøgelse af pædagogisk praksis og viden
  • Kan du udvikle og tilrettelægge design for praksisundersøgelse og begrunde metodevalg

Fagligt indhold

  • Kvalitative og kvantitative metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis
  • Undersøgelsesintention og undersøgelsesmetode
  • Metodeovervejelser og metodestringens
  • Fortolkning og vurdering af data
  • Empiriinddragelse i diplomuddannelsens modulopgaver


Modulet er for dig, der

arbejder indenfor det pædagogiske område; skoler, dagtilbud, opholdssteder, fritidstilbud osv..