Del

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Modulet er for dig der ønsker at styrke din faglighed og den sundhedsfaglige praksis du til hverdag er en del af. Det får du mulighed for på dette modul som har fokus på forskellige metoder til undersøgelse af den sundhedsfaglige praksis. Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område.

Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet er du også en del af udviklingen. En udvikling som er præget af øget kompleksitet i arbejdsopgaverne og med stadig større fokus på problemstillinger af social og sundhedsmæssig karakter. Derfor er der generelt et væsentligt øget behov for forsknings- og udviklingsindsatser, en opgave som det forventes at de sundhedsprofessionelle skal kunne indgå i. 
På modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne indgå i fremtidige forsknings-og udviklingsindsatser i sundhedsvæsenet.

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, kan du:

 • anskue forskellige metodetilgange til undersøgelser af sundhedsfaglig praksis 
 • reflektere over mulige sammenhæng mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder
 • kunne analysere, vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater
 • indgå i mono-og tværfaglige udviklingsarbejde

Fagligt indhold

 • kvalitative metoder, f.eks. interview, observation, diskursanalyse
 • kvantitative metode, f.eks. spørgeskemaer, observationer
 • arbejde med udvalgte undersøgelser

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet + Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis, begge med fokus på akutsygepleje i akutmodtagelsen, udgør begge den teoretiske del af fagmodulet Avanceret akutsygepleje og er det andet modul i akutsygepleje uddannelsen.

Avanceret akutsygepleje er rettet mod sygeplejersker, som har gennemført Basismodulet i akutsygepleje og er ansat på akutafdeling / fælles akutmodtagelse / fælles akutafdeling / akutmodtagelse.

Modulets sigte er at sygeplejersken, ud fra udarbejdede instrukser og vejledninger, opnår viden, færdigheder og kompetencer til, tidligt i forløbet at få identificeret alvorlige tilstande og lidelser, og påbegynde hurtig, sikker og effektiv behandling af kritisk syge patienter.

Avanceret akutsygepleje har særlig fokus på at du opnår kompetencer i forhold til at højne patientsikkerheden og kvaliteten ved bl.a. at sikre patientovergange, såvel intrahospitalt som tværsektionelt, herunder kommunale og regionale specialtilbud til patient og pårørende. At øge samarbejdet med akutlægerne, således at patienterne hurtigere og sikrere kan identificeres og behandling påbegyndes og øge omfanget af fælles journaloptagelse med lægerne, og dermed mindske dobbeltdokumentation.

 

Fagligt indhold

 • Kvalitative metoder, f.eks. interview, observation, diskursanalyse
 • Kvantitative metoder, f.eks. spørgeskemaer, case studies, analytisk statistik
 • Arbejde med udvalgte undersøgelser

 

For optagelse på Avanceret sygepleje er der særlige adgangskrav udover adgangskrav til den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Der gælder yderligere:

 • Deltagelse i Avanceret akutsygepleje forudsætter gennemført og bestået Basismodul i akutsygepleje
 • Mindst 2 års erfaring fra skadestue, akutafdeling eller skadeklinik med praktisk oplæring og erfaring

 

Læs mere om modul 1: Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet


Modulet er for dig, der

 • er sundhedsprofessionel med øje for vigtigheden af udvikling af den sundhedsfaglige praksis,
 • søger en større metodisk forståelse og tilgang til forsknings – og udviklingsindsatser i sundhedsvæsenet


Tilmelding
Campus Slagelse
7. oktober 2021
Start dato: 7. oktober 2021
Slut dato: 18. november 2021
Adresse: Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist: 7. september 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning: 7/10, 14/10, 28/10, 4/11

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Pris: 8.800,00 DKK

ECTS: 5

Tilmeld
Campus Slagelse
3. november 2021
Start dato: 3. november 2021
Slut dato: 24. november 2021
Adresse: Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist:25. oktober 2021
Supplerende oplysninger: Med fokus på avanceret sygepleje i akut modtagelsen - I samarbejde med Region Sjælland

For optagelse på Avanceret sygepleje er der særlige adgangskrav udover adgangskrav til den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Der gælder yderligere:

Deltagelse i Avanceret akutsygepleje forudsætter gennemført og bestået Basismodul i akutsygepleje
Mindst 2 års erfaring fra skadestue, akutafdeling eller skadeklinik med praktisk oplæring og erfaring
Pris: 8.800,00 DKK

ECTS: 5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her