Del

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Modulet er for dig der ønsker at styrke din faglighed og den sundhedsfaglige praksis du til hverdag er en del af. Det får du mulighed for på dette modul som har fokus på forskellige metoder til undersøgelse af den sundhedsfaglige praksis. Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område.

Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet er du også en del af udviklingen. En udvikling som er præget af øget kompleksitet i arbejdsopgaverne og med stadig større fokus på problemstillinger af social og sundhedsmæssig karakter. Derfor er der generelt et væsentligt øget behov for forsknings- og udviklingsindsatser, en opgave som det forventes at de sundhedsprofessionelle skal kunne indgå i. 
På modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne indgå i fremtidige forsknings-og udviklingsindsatser i sundhedsvæsenet.

5 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, kan du:

  • anskue forskellige metodetilgange til undersøgelser af sundhedsfaglig praksis 
  • reflektere over mulige sammenhæng mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder
  • kunne analysere, vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater
  • indgå i mono-og tværfaglige udviklingsarbejde

Fagligt indhold

  • kvalitative metoder, f.eks. interview, observation, diskursanalyse
  • kvantitative metode, f.eks. spørgeskemaer, observationer
  • arbejde med udvalgte undersøgelser


Modulet er for dig, der

  • er sundhedsprofessionel med øje for vigtigheden af udvikling af den sundhedsfaglige praksis,
  • søger en større metodisk forståelse og tilgang til forsknings – og udviklingsindsatser i sundhedsvæsenet


Tilmelding
Campus Slagelse
21. oktober 2020
Start dato: 21. oktober 2020
Slut dato: 25. november 2020
Tidsangivelse: 21.10, 28.10, 4.11, 11.11 og opg. afl. 25.11
Tilmeldingsfrist: 21. september 2020
Pris: 8.500,00 DKK
Konsulent:

Anja Reinholt Wacker

7248 2812, arwa@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her