Del

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Modulet er for dig der ønsker at styrke din faglighed og den sundhedsfaglige praksis du til hverdag er en del af. Det får du mulighed for på dette modul som har fokus på forskellige metoder til undersøgelse af den sundhedsfaglige praksis. Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område.

Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet er du også en del af udviklingen. En udvikling som er præget af øget kompleksitet i arbejdsopgaverne og med stadig større fokus på problemstillinger af social og sundhedsmæssig karakter. Derfor er der generelt et væsentligt øget behov for forsknings- og udviklingsindsatser, en opgave som det forventes at de sundhedsprofessionelle skal kunne indgå i. 
På modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne indgå i fremtidige forsknings-og udviklingsindsatser i sundhedsvæsenet.

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, kan du:

  • anskue forskellige metodetilgange til undersøgelser af sundhedsfaglig praksis 
  • reflektere over mulige sammenhæng mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder
  • kunne analysere, vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater
  • indgå i mono-og tværfaglige udviklingsarbejde

Fagligt indhold

  • kvalitative metoder, f.eks. interview, observation, diskursanalyse
  • kvantitative metode, f.eks. spørgeskemaer, observationer
  • arbejde med udvalgte undersøgelser


Modulet er for dig, der

  • er sundhedsprofessionel med øje for vigtigheden af udvikling af den sundhedsfaglige praksis,
  • søger en større metodisk forståelse og tilgang til forsknings – og udviklingsindsatser i sundhedsvæsenet


Tilmelding
Campus Roskilde
21. april 2021
Start dato: 21. april 2021
Slut dato: 27. maj 2021
Tidsangivelse: 21/4, 29/4, 6/5, 12/5. Opgaveaflevering 27/5
Tilmeldingsfrist: 15. april 2021
Pris: 8.800,00 DKK
Konsulent:

Anja Reinholt Wacker

7248 2812, arwa@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Campus Slagelse
7. oktober 2021
Start dato: 7. oktober 2021
Slut dato: 18. november 2021
Tidsangivelse: 7/10, 14/10, 28/10, 4/11
Tilmeldingsfrist: 30. september 2021
Pris: 8.800,00 DKK
Konsulent:

Anja Reinholt Wacker

7248 2812, arwa@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her