Del

Understøttende undervisning

Med dette modul få du kompetencer til at være medskaber af en sammenhængende skoledag

Understøttende undervisning er meget vigtig i forhold til styrkelse af læringsmiljøer, der understøtter elevers trivsel, fællesskaber og læring. Når elever møder alsidig undervisning, fx kreative og innovative læringsformer, øges mulighederne for elevernes udvikling, motivation og social kompetencer – der er afgørende for læring.

10Ects pointValgmodul

Når du har gennemført modulet har du kompetencer til

 • At implementere den understøttende undervisning i skolen med udgangspunkt i teorier og metoder.
 • At skabe de bedste forudsætninger for at styrke og udvikle elevernes læringsparathed, alsidige udvikling, sociale kompetencer samt motivation og trivsel gennem en varieret og anvendelsesorienteret undervisning.
 • At anvende viden om kreativitet, entrepreneurship og innovation som grundlag for en alsidig undervisning og læring i tværprofessionelle samspil.
 • At arbejde vidensbaseret med inklusion, trivsel og motivationsfremmende processer.
 • At mestrer udvikling og ledelse af fleksible og understøttende læringsmiljøer.
 • At analysere, udvikle, beskrive og implementere læringsunderstøttende didaktik.

Fagligt indhold

 • Viden om innovative og kreative læringsformer, der styrker eleverne personligt og kollektivt.
 • Viden om inklusion, trivsel og motivationsfremmede processer, der understøtter elevers faglige læring.
 • Viden om eksperimenterende læringsformer og forandringsprocesser, der understøtter elevernes kreativitet, opfindsomhed og lyst til læring.
 • Viden om tværprofessionelt samarbejde med andre fag og interesseområder.
 • Øvelser og redskaber til anvendelse af systematisk og analytisk baseret arbejde med udvikling af læringsmiljøer og læringsunderstøttende tiltag.


Modulet er for dig, der

ønsker at arbejde med at udvikle og implementere den understøttende undervisning i din rolle som lærer, leder, ressourceperson eller pædagog.Tilmelding
Campus Roskilde
2. marts 2022
Start dato: 2. marts 2022
Slut dato: 15. juni 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
20. september 2022
Start dato:20. september 2022
Slut dato: 13. december 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Tirsdag kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her