Del

Undervisningsplanlægning og didaktik

Kvalificer dine kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning med didaktisk teori.

Modulet kvalificerer din undervisningsplanlægning gennem et praktisk- og didaktisk perspektiv på undervisning.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • Udvikle, gennemføre og evaluere undervisnings- og læringsforløb med udgangspunkt i didaktiske refleksioner.
  • Analysere og vurdere didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller i din undervisningspraksis.

Fagligt indhold

  • Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb
  • Didaktik i teori og praksis
  • Didaktiske problemstillinger og didaktiske modeller
  • Den gode undervisning i et forskningsperspektiv
  • Dannelses- og kompetenceteorier
  • Summativ og formativ evaluering 
  • Lærerprofessionalisme


Modulet er for, dig der

  • arbejder som lærer, uddannelsesleder, teamleder, mentor eller pædagogisk konsulent.