Del

Undervisningsplanlægning og didaktik

Kvalificer dine kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning med didaktisk teori.

Modulet kvalificerer din undervisningsplanlægning gennem et praktisk- og didaktisk perspektiv på undervisning.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • Udvikle, gennemføre og evaluere undervisnings- og læringsforløb med udgangspunkt i didaktiske refleksioner.
  • Analysere og vurdere didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller i din undervisningspraksis.

Fagligt indhold

  • Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb
  • Didaktik i teori og praksis
  • Didaktiske problemstillinger og didaktiske modeller
  • Den gode undervisning i et forskningsperspektiv
  • Dannelses- og kompetenceteorier
  • Summativ og formativ evaluering 
  • Lærerprofessionalisme


Modulet er for, dig der

  • arbejder som lærer, uddannelsesleder, teamleder, mentor eller pædagogisk konsulent.


Tilmelding
Campus Roskilde
2. september 2021
Start dato: 2. september 2021
Slut dato: 13. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 6. august 2021
Supplerende oplysninger: Modulet udbydes i samarbejde med ZBC.
Eksamensdato 13. december 2021.
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her