Del

Ungeindsatsen

Modulet giver dig viden om værktøjer og metoder i forhold til at få unge i uddannelse og beskæftigelse.

I arbejdet med unge ledige er det vigtigt at have særlig viden om, hvordan man motiverer og inddrager borgeren for at øge mulighederne for, at den unge kommer i arbejde eller uddannelse.

En tidlig, målrettet indsats kan være det, der sikrer, at den unge ikke ender i langvarig arbejdsløshed, men i stedet kommer godt videre i livet. Med dette modul får du særlige kompetencer i arbejdet med unge ledige, så du kan være med til at sikre en professionel indsats, der er målrettet fremtidens arbejdskraft.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indblik i forskellige samtaleteknikker og vejledningsmetoder, som passer til forskellige grupper af unge
  • Overblik over arbejdsmarkedet for unge og ungdomsuddannelsernes struktur og kultur
  • Redskaber til at afdække den unges færdigheder og ståsted, så du kan tilrettelægge realistiske handlingsplaner, der virker for den enkelte unge
  • Forståelse for, hvordan du bedst inddrager og understøtter den unges egne ressourcer.

Fagligt indhold

  • Juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer for ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet
  • Forskellige målgrupper blandt unge – forskellige problemstillinger, metoder og indsatsbehov
  • Uddannelsesfeltets struktur og kultur, herunder medansvar for egen læring i voksenuddannelserne
  • Forhold i ungdomslivet med relevans for uddannelse og læring, herunder det gode skoleliv, ungdomsidentitet, læringsadfærd, læringsstile og læringsstrategier
  • Teorier og metoder i beskæftigelsesarbejde med unge, herunder ungdomspædagogik, vejledningsmetoder, motivationsarbejde, gruppevejledning og individuelle samtaler
  • Tilgange til at understøtte unges egen handlen i form af uddannelseskendskab, uddannelsesforberedelse, uopfordret ansøgning, jobsøgning og jobsamtale.


Modulet er for dig, der

gerne vil styrke dine kompetencer i arbejdet med unge ledige, så du med øget succes kan assistere dem videre i arbejde eller uddannelse.