Del

Ungemodul til bostøttemetoderne CTI og ICM

Har du allerede gennemført metodekurset i bostøttemetoderne CTI eller ICM, og ønsker du at målrette dit arbejde med metoden i indsatsen til unge? Så er ungemodulet relevant for dig.
På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed, så de unge mødes med en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation.

Det får du ud af modulet

Forskningen viser en øget risiko for hjemløshed blandt unge ved kritiske overgange, eksempelvis fra anbringelse, indlæggelse, fængsel, afbrydelse af eller skift i uddannelse med mere. Dette taler for en mere systematisk opmærksomhed i sociale indsatser på at forebygge hjemløshed ved disse overgange. Her har bostøttemedarbejderen en særlig understøttende rolle for den unge.

Kurset giver dig: 

 • viden om CTI- og ICM-metoderne i relation til unge
 • viden om forebyggelse af hjemløshed målrettet unge
 • viden, der gør dig i stand til bedst muligt at kunne støtte unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed i deres særlige udfordringer.

Fagligt indhold

​I arbejder med:

 • hvem er de unge, og hvad kræver det særligt for at arbejde med de unge
 • kritiske overgange og hvordan man systematisk og fokuseret kan arbejde med indsatser, der forebygger hjemløshed
 • CTI- og ICM-metoder på ungeområdet, herunder også et brush up på HF4Y

Særligt fokus på unge og:

 • relevante boligløsninger, der kan indtænkes i indsatsen
 • hvilke beskæftigelses- og uddannelsesorienterede indsatser, der kan inddrages til at forandre den unges livssituation
 • hvilke sociale netværk, herunder familierelationer, der kan inddrages for at øge den unges sociale inklusion, beskyttelse og livskvalitet
 • hvad indsatsen skal fokusere på for at medtænke den unges livsstil og sundhed som en del af den helhedsorienterede indsats med den unge i centrum
 • hvordan indsatsen kan medtænke traumer og deres betydning for den unge
 • hvordan forebyggelse af tilbagevenden til hjemløshed kan indgå i indsatsen?

Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og øvelser.Målgruppe

​Kurset er relevant for dig, der arbejder med og allerede har gennemført kursus i bostøttemetoderne CTI eller ICM.

OBS!

Det er en forudsætning for deltagelse på ungemodulet, at deltageren har gennemført metodekursus i enten CTI eller ICM.

Kurset udbydes også af VIA: Læs mere herTilmeld dig her
14. september 2021
9:00 - 15:30

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Kontakt

Kirstine Sandø Højland

7248 2026, kish@pha.dk

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk