Del

Vanskeligt helende sår

Modulet er for dig der som sundhedsprofessionel søger den nyeste viden for at kunne identificere og håndtere kroniske sår samt dokumentere og evaluere det samlede forløb i såvel et patient- borgerperspektiv som i et samfundsøkonomisk perspektiv.

At leve med vanskeligt helende og behandlingsresistente sår indebærer en risiko for at reducere patienten/borgerens livskvalitet og levetid. Dette modul sætter fokus på vanskeligt helende sår ud fra en evidensbaseret viden om at håndtere og identificere kroniske sår.

 

Læs mere om modul 1: Forløb for mennesker med sår

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

​Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at pleje borgere/patienter med vanskeligt helende sår. Gennem teori om forandring og implementering får du indsigt i en solid og kvalificeret tilgang til, hvordan nye tiltag samt forsknings- og udviklingsarbejde kan implementeres i egen praksis.

Du vil få viden og kompetencer til at:

 • Dokumentere evidensbaseret viden til diagnosticering og behandling af vanskeligt helende sår
 • Håndtere teknikker og metoder i diagnostik, behandling og monitorering af sårhelingsprocesser samt vurdere og begrunde handlemuligheder med anvendelse af evident viden
 • Implementere resultater af kvalitetsudvikling af sårforløb i egen praksis påtage dig et  fagligt medansvar for behandlingsforløbet til mennesker med vanskeligt helende sår
 • Dokumentere og evaluere udviklingen af det samlede forløb til borgere/patienter med vanskeligt helende sår

Fagligt indhold

 • Evidensbaseret viden om vanskeligt helende sår
 • Metoder og teknologier til diagnosticering
 • Behandlingsprincipper og produktvalg
 • Kvalitetsudvikling og innovative processer
 • Implementering af nye ideer og indsatser
 • Sundhedsøkonomi
 • Patient-/borgerperspektiver
 • Dokumentation af den sundhedsfaglige indsats af forløbet


Moduler er for dig, der

som sundhedsprofessionel arbejder med borgere/patienter med sår eller har en specialistfunktion på sårområdet på sygehuset eller i den kommunale hjemmesygeplejeINFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.