Del

Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

Vil du være med til at kvalificere og facilitere de pædagogiske forandringsprocesser, som styrker børns sprog?
På dette modul kommer du til at arbejde med vejledning af kolleger og forældre, lære at bearbejde data og metoder til dokumentation og evaluering af sproglig praksis.

Sprog og kommunikation er en vigtig forudsætning for børns trivsel. På dette modul lærer du ikke kun at dokumentere og evaluere sproglig praksis du kan også, med indsigt og forståelse for børns sproglige udvikling vejlede kolleger og forældre. Lær at udvikle specifikke og generelle sprogindsatser for børn.

Modulet er et ud af tre moduler som led i uddannelsen til sprogvejleder.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, kan du:

  • Arbejde didaktisk, inkluderende og udviklingsorienteret med sprogpædagogikken
  • Anvende observation og dokumentation til at reflektere over og udvikle sprogarbejdet sammen med kollegaer
  • Styrke samarbejdet omkring børns sprog
  • Vejlede kollegaer og forældre

Fagligt indhold

  • Teori om forskellige tilgange til vurdering, dokumentation og evaluering i forhold til børns sprog
  • Teori om forandringsprocesser, voksenlæring og udvikling af praksis
  • Vejledningsteori
  • Kommunikationsteori
  • Forældresamarbejde


Modulet er for dig, der

er sprogpædagog, sprogvejleder, pædagog, skolepædagog, børnehaveklasseleder eller til dagligt arbejder med børns sprog.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.