Del

Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Skolens vejledere har fået en central plads i forhold til skolens udvikling. Teamet omkring skolens læringscenter har derfor brug for en lang række kompetencer i forhold til at indgå i projekter i relation til skolens udvikling, men også i forhold til den daglige vejledning af kollegaer.

Modulet Vejledning og organisatoriske læreprocesser handler om netop disse kompetencer.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • vejlede dine kollegaer i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og mediepædagogiske aktiviteter, og til at understøtte videndelings- og forandringsprocesser blandt skolens ressourcepersoner, ledelse og øvrige personale.

Fagligt indhold

  • Vejledningsteori- og metoder relateret til læreprocesteori, facilitering af kompetenceudvikling og udvikling af vejledningsdesigns i relation til aktuelle indsatsområder i organisationen, eksterne samarbejder og læringsaktiviteter, herunder målstyret undervisning, digitale medier og evaluering
  • Organisationsteori med særlig relevans for de mediepædagogiske vejledningsopgaver i forbindelse med organisationsudvikling, forandringsledelse, implementerings- og projektledelse
  • Teori og redskaber vedrørende videndeling og videnledelse i et udviklings- og organisatorisk perspektiv
  • Teori og redskaber til proces- og projektledelse – positioner, roller og interventionstilgange
  • Redskaber og metoder til tilrettelæggelse, gennemførelse og analyse af undersøgelser med tilknytning til det mediepædagogiske vejlednings- og udviklingsområde


Modulet er for dig, der

  • arbejder som lærer eller pædagog
  • varetager funktioner som læringsvejleder, it-vejleder eller relaterede koordinator
  • vejledningsopgaver i skolen og som ønsker at få nye kompetencer til at rådgive om og koordinere arbejdet med nye læringsdesign og nye læringsressourcer i skolens hverdag.


Tilmelding
Campus Roskilde
27. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 27. august 2021
Slut dato: 14. januar 2022
Tidsangivelse: E-læring + 2 x fremmøde
Tilmeldingsfrist: 17. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her