Del

Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Skolens vejledere har fået en central plads i forhold til skolens udvikling. Teamet omkring skolens læringscenter har derfor brug for en lang række kompetencer i forhold til at indgå i projekter i relation til skolens udvikling, men også i forhold til den daglige vejledning af kollegaer.

Modulet Vejledning og organisatoriske læreprocesser handler om netop disse kompetencer.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • vejlede dine kollegaer i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og mediepædagogiske aktiviteter, og til at understøtte videndelings- og forandringsprocesser blandt skolens ressourcepersoner, ledelse og øvrige personale.

Fagligt indhold

  • Vejledningsteori- og metoder relateret til læreprocesteori, facilitering af kompetenceudvikling og udvikling af vejledningsdesigns i relation til aktuelle indsatsområder i organisationen, eksterne samarbejder og læringsaktiviteter, herunder målstyret undervisning, digitale medier og evaluering
  • Organisationsteori med særlig relevans for de mediepædagogiske vejledningsopgaver i forbindelse med organisationsudvikling, forandringsledelse, implementerings- og projektledelse
  • Teori og redskaber vedrørende videndeling og videnledelse i et udviklings- og organisatorisk perspektiv
  • Teori og redskaber til proces- og projektledelse – positioner, roller og interventionstilgange
  • Redskaber og metoder til tilrettelæggelse, gennemførelse og analyse af undersøgelser med tilknytning til det mediepædagogiske vejlednings- og udviklingsområde


Modulet er for dig, der

  • arbejder som lærer eller pædagog
  • varetager funktioner som læringsvejleder, it-vejleder eller relaterede koordinator
  • vejledningsopgaver i skolen og som ønsker at få nye kompetencer til at rådgive om og koordinere arbejdet med nye læringsdesign og nye læringsressourcer i skolens hverdag.


Tilmelding
Blended learning, Campus Roskilde
27. august 2021
Start dato:27. august 2021
Slut dato: 14. januar 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. juni 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 2 undervisningsgange med fysisk fremmøde, herudover e-læring
Undervisningstidspunkt: Fredage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU admi
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her