Del

Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Skolens vejledere har fået en central plads i forhold til skolens udvikling. Teamet omkring skolens læringscenter har derfor brug for en lang række kompetencer i forhold til at indgå i projekter i relation til skolens udvikling, men også i forhold til den daglige vejledning af kollegaer.

Modulet Vejledning og organisatoriske læreprocesser handler om netop disse kompetencer.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • vejlede dine kollegaer i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og mediepædagogiske aktiviteter, og til at understøtte videndelings- og forandringsprocesser blandt skolens ressourcepersoner, ledelse og øvrige personale.

Fagligt indhold

  • Vejledningsteori- og metoder relateret til læreprocesteori, facilitering af kompetenceudvikling og udvikling af vejledningsdesigns i relation til aktuelle indsatsområder i organisationen, eksterne samarbejder og læringsaktiviteter, herunder målstyret undervisning, digitale medier og evaluering
  • Organisationsteori med særlig relevans for de mediepædagogiske vejledningsopgaver i forbindelse med organisationsudvikling, forandringsledelse, implementerings- og projektledelse
  • Teori og redskaber vedrørende videndeling og videnledelse i et udviklings- og organisatorisk perspektiv
  • Teori og redskaber til proces- og projektledelse – positioner, roller og interventionstilgange
  • Redskaber og metoder til tilrettelæggelse, gennemførelse og analyse af undersøgelser med tilknytning til det mediepædagogiske vejlednings- og udviklingsområde


Modulet er for dig, der

  • arbejder som lærer eller pædagog
  • varetager funktioner som læringsvejleder, it-vejleder eller relaterede koordinator
  • vejledningsopgaver i skolen og som ønsker at få nye kompetencer til at rådgive om og koordinere arbejdet med nye læringsdesign og nye læringsressourcer i skolens hverdag.


Tilmelding
Campus Roskilde
27. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 27. august 2021
Slut dato: 14. januar 2022
Tidsangivelse: E-læring + 2 x fremmøde
Tilmeldingsfrist: 17. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

.