Del

Vejledning og samfund

Du får indsigt i vejledningens samfundsmæssige rolle og betydning

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

 • et teoretisk og praksisbaseret grundlag til at målrette og udvikle vejledningen i overensstemmelse med det samfund, vejledningen og de vejledte er en del af
 • baggrund for at omsætte viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets indhold, vilkår og muligheder til vejledningens praksis
 • afsæt i karrierevejledningens forskning, etik og lovgivning til udvikling til udviklingen af vejledningens aktiviteter, samarbejde og organisationsformer
 • Indblik i vejledningsrelevant forskning og i vejledningsbrugbare undersøgelser, deres baggrund, tilblivelse og anvendelsesmuligheder - også i praksis 
 • baggrund for at kvalificere vejledningens indsatsområder, samarbejde og organisering ud fra de politiske og samtidsmæssige tendenser, der tegner sig både nationalt og globalt 

Fagligt indhold

Med inddragelse af  din vejledningspraksis eller - interesse tilrettelægges undervisningen og modulets øvrige læringsaktiviteter ud fra blandt andet følgende indhold: 

 • Teorier om og sociologiske perspektiver på de forhold i samtiden, i uddannelse og på arbejdsmarkedet, der kan knytte sig til vejledningens felt
 • Forskning og empiri gældende vejledningen af unge og voksne
 • Vejledningspolitik og dens betydning for vejledningen, vejlederen og vejledningens målgrupper
 • Vejlederprofessionens etiske grundlag 
 • Vejledningens lovgrundlag og organisationsformer
 • Vejledningens tværfaglige samarbejdsmuligheder og indsatsområder
 • Udformning, udførelse og anvendelse af empiriske undersøgelser i vejledningens praksis

I modulet vil du i både undervisningen og mellem undervisningsgangene skulle koble din læring, viden og færdigheder til praksis. Du får desuden inspiration fra dine medstuderendes praksis, bl.a. i gruppedrøftelser og -øvelser. Undervejs får du lejlighed til at inddrage og undersøge et vejledningsområde, du har særlig interesse for, og som du bl.a. skal vurdere udviklingsmulighederne i. 

 Moduler er for dig, der

har eller måske senere får vejledningsopgaver indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens felt, fx i

 • Folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler.
 • Den kommunale ungeindsats.
 • Jobcentre og A-kasser.
 • Den forberedende grunduddannelse.
 • Ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser.
 • Virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer.
 • Frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne.
 • IT-baseret vejledning.
 • Særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper.
 • Kriminalforsorgen.
 • Coaching og mentorindsats.