Del

Vejledning og vejleder

Du introduceres til uddannelses- erhvervs- og karrierevejledningen

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

- et teoretisk og praksisrelevant grundlag for at vejlede elever, unge og voksne i de situationer, overgange,

  processer og valg, der knytter sig til uddannelse, beskæftigelse og karriereforløb

- vejledningsmetodiske afsæt til anvendelse i bl.a. vejledningssamtaler, karrierelæringsforløb, kollektiv       

   vejledning og gruppevejledning

-indsigt i vejledningens indhold, roller og betydning både nu, tidligere og fremover

- indblik i vejledningens samarbejdsopgaver, etik og lovgivning

- inspiration og værktøjer til planlægning, gennemførelse og evaluering af vejledningsaktiviteter


Fagligt indhold

Med inddragelse af din vejledningspraksis eller -interesse tilrettelægges undervisningen og modulets øvrige læringsaktiviteter ud fra blandt andet følgende indhold:

 • Teorier om karrierevalg og -processer
 • Metoder, modeller og strategier til brug i vejledningsforløb og -samtaler
 • Karrierevejledningens historie, lovgivning, etik og videnskabsteoretiske afsæt
 • Vejlederprofessionen og vejlederrollen
 • Vejledningens samarbejdsmuligheder og netværksarbejde

I modulet vil du i både undervisningen og mellem undervisningsgangene skulle koble din læring, viden og færdigheder til praksis. Du får desuden fra dine medstuderende inspiration fra deres praksis, og du får mulighed for gensidig vidensudveksling i de gruppedrøftelser og -øvelser, der indgår. Undervejs afprøver du også helt konkret en række vejledningsmetoder, bl.a. i en vejledningssamtale, du derefter evaluerer sammen med dine medstuderende.Modulet er for dig, der ønsker eller allerede har vejledningsopgaver tilknyttet fx:

 • folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler
 • den kommunale ungeindsats
 • jobcentre og A-kasser
 • den forberedende grunduddannelse
 • ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser
 • virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer
 • frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne
 • it-baseret vejledning
 • særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper
 • kriminalforsorgen
 • coaching og mentorindsats
 •