Del

Vejledningsmetoder og -processer

Bliv professionel vejleder. Det kunne også være overskriften på dette modul, hvor vi går ind i de helt konkrete vejledningspraksisser og udforsker, hvad de er lavet af og hvordan vi kan påvirke dem i lærerige retninger.

Med dette modul styrkes dine kompetencer i at kunne tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb. Du opnår kompetencer i at kunne analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb.

Du bliver klædt på til at understøtte udviklingen af en læringsorienteret og et refleksivt miljø, hvor udvikling af praksis er i fokus.

Som en del af modulet reflekteres der over hvordan man håndterer interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på modulet

 • Kan du analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb
 • Kan du reflektere over og håndtere interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner
 • Har du viden om vejledningsteori, -metode og –processer
 • Har du indsigt i interventionsmetoder på individ- og gruppeniveau
 • Kan du identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og –metoder
 • Kan du vurdere, vælge og begrunde interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse
 • Kan du anvende vejledningsmetodiske færdigheder i en læringsorienteret kontekst
 • Kan du facilitere et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger.

Fagligt indhold

På modulet arbejder du med 

 • Vejledningsteori, -metode og -processer på individ-, gruppe- og organisationsniveau.
 • Skabelse af anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger. 
 • Interventionsmetoder på individ- og gruppeniveau
 • Feedback og feedforward processer i vejledningsforløb


Modulet er for dig, der

 • er fagligt fyrtårn eller pædagog eller lærer med særlige funktioner i forhold til at arbejde med udvikling af praksis, videndeling og udvikling af menneskers personlige og faglige kompetencer.


Tilmelding
Campus Roskilde
5. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 5. februar 2021
Slut dato: 25. juni 2021
Tidsangivelse: Fredage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Roskilde
8. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 8. februar 2021
Slut dato: 21. juni 2021
Tidsangivelse: mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her