Del

Vejledningsmetoder og -processer

Bliv professionel vejleder. Det kunne også være overskriften på dette modul, hvor vi går ind i de helt konkrete vejledningspraksisser og udforsker, hvad de er lavet af og hvordan vi kan påvirke dem i lærerige retninger.

Med dette modul styrkes dine kompetencer i at kunne tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb. Du opnår kompetencer i at kunne analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb.

Du bliver klædt på til at understøtte udviklingen af en læringsorienteret og et refleksivt miljø, hvor udvikling af praksis er i fokus.

Som en del af modulet reflekteres der over hvordan man håndterer interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på modulet

 • Kan du analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb
 • Kan du reflektere over og håndtere interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner
 • Har du viden om vejledningsteori, -metode og –processer
 • Har du indsigt i interventionsmetoder på individ- og gruppeniveau
 • Kan du identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og –metoder
 • Kan du vurdere, vælge og begrunde interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse
 • Kan du anvende vejledningsmetodiske færdigheder i en læringsorienteret kontekst
 • Kan du facilitere et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger.

Fagligt indhold

På modulet arbejder du med 

 • Vejledningsteori, -metode og -processer på individ-, gruppe- og organisationsniveau.
 • Skabelse af anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger. 
 • Interventionsmetoder på individ- og gruppeniveau
 • Feedback og feedforward processer i vejledningsforløb


Modulet er for dig, der

 • er fagligt fyrtårn eller pædagog eller lærer med særlige funktioner i forhold til at arbejde med udvikling af praksis, videndeling og udvikling af menneskers personlige og faglige kompetencer.


INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.