Del

Vejledningsteori og forandringsprocesser

Vil du være professionel vejleder? Med dette modul bliver du i stand til at sætte forandringsprocesserne i en større sammenhæng, gennemskue hvad de bygger på og justere dem, så de matcher bedre til jeres sammenhænge og føre dem ud i praksis på kvalificeret vis.

Faglige fyrtårne er sammen med pædagogiske ledere nøglepersoner i den forandringsproces, der pågår i de danske dagtilbud, hvor alle arbejder med at realisere den styrkede pædagogiske læreplan i praksis.

Faglige fyrtårne har sammen med pædagogiske ledere en fælles bestræbelse på at lede på vej mod en refleksiv pædagogisk praksis.

Forandringsprocesser i organisationer kalder på grundlæggende viden om, hvad der er på spil i organisationer i forandringsprocesser og kompetencer til at kunne identificere forskellige positioner, etiske forhold og kommunikative mønstre i en organisation

10Ects pointValgmodul

Når du har deltaget på dette modul

 • kan du kontekstafklare og identificere mål for vejledning
 • kan du begrunde og reflektere over de lære- og forandringsprocesser, der iværksættes i praksis med afsæt i viden om vejlednings- og kommunikationsteori
 • kan du påtage sig ansvaret for at facilitere etiske overvejelser i en vejledningskontekst
 • kan du analysere vejlednings- og interventionsforløb
 • har du viden om kommunikationsteori, vejledningsteori og –metode set i et samfundsudviklingsperspektiv
 • kan du reflektere over og håndtere etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund
 • har du indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori
 • kan du identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejlednings- og kommunikationsteorier samt lære – og forandringsprocesser
 • mestrer du analyse af magtforhold, egne og deltagernes positioneringer i vejlednings- og interventionsforløb
 • kan du anvende kommunikative færdigheder som facilitator og leder af kompetenceudvikling og forandringsprocesser

Fagligt indhold

På modulet arbejdes med

 • vejlednings, kommunikations- og læreprocesteori, 
 • kommunikation samt lære- og forandringsprocesser i og fra praksis.
 • metoder og greb til at analysere vejlednings- og interventionsforløb 
 • metoder og greb til facilitering af kompetenceudvikling.


Modulet er for dig, der

 • arbejder som lærer eller pædagog og som nu eller fremover fungerer som vejleder eller ressource person
 • har funktion som fx. "fagligt fyrtårn "eller som har en særligt rolle i forhold til at have fokus på og arbejde med vejledning i et forandringsperspektiv?


Tilmelding
Campus Roskilde
5. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 5. februar 2021
Slut dato: 25. juni 2021
Tidsangivelse: Fredage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Roskilde
8. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 8. februar 2021
Slut dato: 21. juni 2021
Tidsangivelse: Mandage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her