Del

Videns- og innovationsledelse

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan genkende, fremkalde og støtte innovation og vidensdannede processer i egen organisation med ledelse, der balancerer styring, systematik, relationer og kreativitet.

I undervisningen vil vi lægge vægt på, at du som leder forstår videns- og innovationsbegrebernes kompleksitet, og i den forbindelse forstår de særlige vilkår for innovationsledelse, der gør sig gældende i offentlige organisationer.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil på dette modul udvikle dine kompetencer, så du kan:

  • Lede konkrete vidensskabende og/eller innovative processer i en organisatorisk kontekst.
  • Identificere egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til at aktivere innovative ressourcer og viden i organisationen.
  • Organisere forbindelser, rammer og relationer mellem de forskellige aktører med fokus på henholdsvis hvert deres perspektiv og forforståelse.
  • Iscenesætte og håndtere innovationsprocesser med forskellige aktører, fagprofessioner, medarbejdere og borgere.

Fagligt indhold

Du vil blive præsenteret for teorier, begreber og metoder om viden, vidensdannelse, innovation og innovative processer i et ledelsesmæssigt perspektiv. I undervisningen vil vi veksle mellem teori og praksis, hvor dine erfaringer og problemstillinger vil blive omdrejningspunktet for diskussion og refleksion.

Du vil i løbet af dette modul kunne reflektere over teorien i praksis samt udvikle dine færdigheder, så du kan:

  • Analysere, vurdere og perspektivere vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring.
  • Reflektere over kategorier, barrierer og drivkræfter.


Modulet er for dig, der

  • er leder, eller har ambitioner om at blive leder
  • leder samskabelse på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre samfundsaktører.