Del

Vidensaften om samskabelse og fællesskaber i praksis

Arbejder du med samskabelse, fællesskaber og bæredygtige lokalsamfund?

Vi har tidligere taget sociale fællesskaber båret især af familien og lokalsamfundet for givet. Med de moderne strukturer er det ikke længere de bærende. Flere og flere lever alene, og omsorgen er blevet professionaliseret. Ca. 20 % af danskerne står uden for fællesskaberne, og andelen af mennesker i udenforskab er stigende. Der er behov for flere typer fællesskaber. Men hvad er det offentliges rolle i det? Hvilke dilemmaer er der i at omsætte samskabelse i den offentlige kontekst?

Vi kigger på begrebet samskabelse og diskuterer sammen, hvad fællesskabets DNA er? Og undersøger, hvordan kan vi forstå ledelsesansvaret ift. fællesskabets behov?

Dagens tema perspektiveres med en case, nemlig SYMB i Kalundborg. Med grobund i erfaringer fra SYMB kigger vi ind i dilemmaer og paradokser, der er en del af at samskabe og skabe lokale fællesskaber på nye måder.

Det får du ud af modulet

Du vil i løbet af denne vidensaften få:

  • Inspiration fra fagligt oplæg om samskabelse
  • Indspark til, hvordan vi skal forholde os til den moderne governance dagsorden
  • Indblik i fællesskabets DNA relateret til ledelse
  • Mulighed for at skabe eftertanke om dit ledelsesmæssige ansvar
  • Inspiration fra en aktuel konkret case, der arbejder med at skabe fællesskaber og udvikle et mere bæredygtigt lokalsamfund

Fagligt indhold

Ved denne vidensaften vil vi anvende en række teorier om samskabelse, fællesskab, organisation og ledelse. Det teoretiske indhold perspektiveres af erfaringerne fra SYMB, som arbejder med at skabe nye former for lokale fællesskaber og her igennem udvikle et mere levende og robust lokalsamfund.

Denne vidensaften vil være sammensat som en workshop med både teoretisk input, case-arbejde og mulighed for dialog. Derudover vil der være lidt at spise og drikke.Temadagen er for dig, der

  • Er projektleder, konsulent eller leder – det er en fordel, hvis I er flere fra samme organisation
  • Har opgaver, du skal løse sammen med eksterne aktører, f.eks. borgere
  • Arbejder med samskabelse, fællesskaber og bæredygtige lokalsamfund
  • Tilrettelægger processer, der involverer andre aktører på forskellige måder


Tilmelding
10. september 2018
15:00 - 18:00

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Pris: 812,00 DKK

Kontakt

Connie Troest

7248 1246, ctr@pha.dk

Louise Kolbjørn

7248 1567, loko@pha.dk

Cxense Display