Del

Videnskabsteori og metode

Styrk din videnskabelige forståelse, så du lærer, hvordan du omsætter teoretisk viden til netop din beskæftigelsespraksis - så det virker.

Med de stigende muligheder for at holde sig opdateret på de nyeste tendenser og faglige viden er evnen til effektivt at gennemskue fagfællers argumenter og deres konsekvenser blevet en betydningsfuld ressource.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Forståelse for de videnskabelige diskussioner, teorier og metoder, der er relevante for beskæftigelsesindsatsen
  • Indsigt i de etiske dilemmaer og tværfaglige diskussioner i beskæftigelsesindsatsen
  • Viden om håndteringen af både kvalitativ og kvantitativ data samt hvilke metoder der virker i forskellige sammenhænge
  • Redskaber til, at du selvstændigt kan omsætte faglig viden til konkret praksis på et reflekteret grundlag.


Fagligt indhold

  • Videnskabsteoretiske grundpositioner
  • Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, deres videnskabsteoretiske implikationer og deres betydning for praksis
  • Beskæftigelsesindsatsens teori, praksis og metode i videnskabsteoretisk belysning
  • Videnskab, viden og refleksivitet
  • Kendskab til relevant forskning samt relevante videnskabsteoretiske implikationer
  • Evaluering og validering af viden og forskning.


Modulet er for dig, der

arbejder på beskæftigelsesområdet og ønsker at styrke dine analytiske kompetencer, så du kan forbinde teori og praksis i din hverdag. Samtidig ønsker du at forbedre og effektivisere din evne til at vurdere den nyeste faglige viden, så du kan holde dig på forkant med forandringer på beskæftigelsesområdet.