Del

Videnskabsteori og socialt arbejde

Videnskabsteori er essentielt for at kunne forholde sig reflekterende til den faglige udvikling i socialt arbejde.

Med den grundlæggende videnskabsteoretiske viden, som dette modul giver, bliver du i stand til at forholde dig reflekteret og nuanceret til din professions faglige viden og praksis.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

  • En indføring i de videnskabsteoretiske grundpositioner, der påvirker og former arbejdet inden for det sociale felt
  • Forståelse for den nye professionsrelevante forskning og sammenhængen mellem viden, magt og etik
  • Et solidt, videnskabeligt grundlag for at vurdere og håndtere problemstillinger om samfundsmæssige forhold i socialt arbejdes praksis
  • Indblik i udviklingen i socialt arbejdes teorigrundlag, så du får forståelse for, hvordan socialt arbejde er kommet til, hvor det er i dag.


Fagligt indhold

  • Vidensformer og videnskabsteoretiske positioner
  • Professionel viden, magt og etik
  • Perspektiver på sociale problemer og socialt arbejdes praksis
  • Forskningsmetodologi.Modulet er for dig, der

tager den sociale diplomuddannelse i sin helhed, da modulet styrker dit udbytte af de andre moduler samt din generelle kritiske sans.Tilmelding
Campus Roskilde
12. januar 2021
Beskrivelse: Obligatorisk
Start dato: 12. januar 2021
Slut dato: 8. juni 2021
Tidsangivelse: 12/1,26/1,2/3,16/3,7/4,20/4,4/5. eks.8/6/21
Tilmeldingsfrist: 4. januar 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her