Del

Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn

Undersøgelser viser, at en stor andel af unge i hjemløshed tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Ønsker din kommune at blive skarpere på at arbejde forebyggende med hjemløshed blandt (tidligere) anbragte unge, så er dette kursus relevant for jer.

Det får du ud af kurset

Overgangen fra anbringelse til egen bolig betragtes som en kritisk overgang for den unge. Her er risikoen for hjemløshed særlig stor. På kurset er der derfor fokus på forebyggelse af hjemløshed blandt anbragte unge med udgangspunkt i det personrettede tilsyn.

Kurset giver dig: 

  • viden om den kritiske overgang fra anbringelse til bolig, herunder muligheden for efterværn efter servicelovens §76
  • viden om roller og ansvar mellem myndighed og anbringelsessted og øvrige professionelle, som skal støtte den unge i selvstændig tilværelse efter ophør af anbringelse
  • viden til at sikre, at den unge har de kompetencer, som kræves for at blive i stand til at bo selv og fastholde boligen
  • viden om, hvordan den unge inddrages i egen sag
  • viden til at drøfte den følelsesmæssige/identitetsmæssige proces, som de unge skal igennem i forhold til at kunne bo selv, således at en bolig også bliver til et hjem, hvilket er en del af forudsætningen for, at den unge bliver boende.

Fagligt indhold

Du arbejder med:

  • fra anbringelse til egen bolig – en kritisk overgang i risiko for hjemløshed
  • servicelovens § 70 og § 148 – den helhedsorienterede plan og forebyggelse af hjemløshed
  • udfordringer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
  • at gå fra en bolig til et hjem og et selvstændigt liv – et borgerperspektiv


Målgruppe

Kurset er relevant for dig, der arbejder som myndighedssagsbehandler, der med baggrund i servicelovens § 148 fører personrettet tilsyn med anbragte unge fra 14 til 18 år.

Arbejder du som kommunal leder med direkte ledelsesansvar for myndighedssagsbehandlere, kan du med fordel deltage på kurset for at styrke det ledelsesmæssige fokus på det personrettede tilsyn overfor unge i risiko for hjemløshed.

​Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og øvelser.

Kurset udbydes også af VIA: Læs mere herTilmeld dig her
6. October 2021
9:00 - 15:30

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Kontakt

Kirstine Sandø Højland

7248 2026, kish@pha.dk

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk