Del

Videnskursus i netværk og social inklusion

På kurset i netværk og social inklusion er der fokus på at styrke og udvide din viden om netværk og det at deltage i ligeværdige fællesskaber som vigtige elekenter i at trives. Kurset er målrettet indsatser for borgere i risiko for eller i hjemløshed, når det handler om at etablere eller genetablere socialt netværk – også når det er konfliktfyldt.

Det får du ud af kurset

Kurset giver dig opdateret viden om, hvordan netværksarbejde kan være en central del af indsatsen med at fremme social inklusion af borgere i risiko for eller i hjemløshed. Netværket kan være et socialt sikkerhedsnet og medvirke til at understøtte menneskelig trivsel.

Kurset giver dig 

 • viden om, hvordan du kan forstå netværk og arbejde med at etablere og genetablere netværk i samarbejde med borgeren
 • viden om, hvordan det at indgå i fællesskaber fx på en arbejdsplads kan støtte positivt op om borgerens recovery
 • viden om civilsamfundet og hvordan du kan forstå og arbejde med frivillige fællesskaber.

Fagligt indhold

Du arbejder med:

 • netværk, hvordan kan vi forstå det og arbejde med netværksdannelse

 • civilsamfundet som en vigtig arena for netværk
 • netværkskortet
 • træne i netværkskortet med udgangspunkt i egen praksis
 • inspiration til det videre arbejde

  • det inddragende netværksmøde
  • digitale platform

​Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og øvelser.Målgruppe

Kurset er relevant for medarbejdere, som arbejder med borgere i risiko for eller i hjemløshed, herunder medarbejdere på boformer eller kommunale medarbejdere med en koordinerende funktion.

Kurset henvender sig både til myndighedssagsbehandlere og leverandører fx kontaktpersoner til unge, mentorer, CTI/ICM-medarbejdere og andre bostøttemedarbejdere, støttekontaktpersoner, sociale viceværter med mere.

Bemærk: Kurset er en forudsætning for at deltage i metodekursus i familiemæglig og netværk.

Kurset udbydes også af VIA: Læs mere herTilmeld dig her
10. november 2021
9:00 - 15:30

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Kontakt

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Kirstine Sandø Højland

7248 2026, kish@pha.dk