Del

Virksomhedsservice og jobformidling

Bliv klædt på til at etablere gode samarbejder med virksomheder til gavn for både ledige og virksomheder.

På dette modul vil du få den nyeste viden omkring muligheder for samarbejde med virksomheder – dette for at sikre at så mange af de ny-ledige kommer hurtigt tilbage i arbejde.

Der vil på modulet blive taget udgangspunkt i regionale data fra RAR, således at du får overblik over hvilke brancher i Region Sjælland der er mulighed for arbejde samt hvilke brancher der er hårdt ramt af fyringer.

Dette modul klæder dig på til at etablere gode samarbejdsaftaler til gavn for både ledige og virksomheder, sådan at du kan skabe de rette forudsætninger for et match mellem virksomheder og ledige.

Du vil få indblik i virksomheders vilkår og behov, så du kan etablere velfungerende samarbejder mellem ledige borgere og virksomheder, der tages udgangspunkt i arbejdsmarked i Region Sjælland. 

Overblik over, hvordan du bedst anvender virksomhedsrettede redskaber under hensyn til lovgivning og brancheforskelle på det Regionale arbejdsmarked

Fyldestgørende viden om kontaktstrategier, kommunikation med virksomheder og vejledning af ledige.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Indblik i virksomheders vilkår og behov, så du kan etablere velfungerende samarbejder mellem ledige borgere og virksomheder

Overblik over, hvordan du bedst anvender virksomhedsrettede redskaber under hensyn til lovgivning og brancheforskelle på tværs af det globale og lokale arbejdsmarked

Kompetencer til at vejlede virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, så du blandt andet kan fungere som rekrutteringskonsulent

Fyldestgørende viden om kontaktstrategier, kommunikation med virksomheder og vejledning af ledige

Identificere hvilke brancher der er hårdest ramt af krisen samt hvilke brancher der mangler arbejdskraft

 


Fagligt indhold

·         Virksomhedskonsulentens tværgående rolle og arbejdsopgaver i beskæftigelsesindsatsen

·         Virksomheders grundlæggende vilkår, rekrutteringsbehov og typiske rekrutteringsmetoder

·         Den proaktive virksomhedsindsats og opsøgende virksomhedskontakt

·         Udsøgning, screening og andre metoder til at matche potentielle medarbejdere og virksomheder

·         De virksomhedsrettede redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud, mentor, jobrotation,         

          voksenlærlingeordning etc.)

·         Kontaktstrategier og kommunikation

·         Redskaber til at igangsætte beskæftigelsesprojekter med fokus på tværsektorielt samarbejde

·         Vejledning om CV og jobsøgning.Modulet er for dig, der

Der arbejder med eller ønsker at arbejde kvalificeret med beskæftigelsesindsatsen og sikre, at du får et juridisk overblik over arbejdet med beskæftigelse.

Ønsker at være på forkant med udviklingen og vil sikre, at din sagsbehandling er korrekt