Gå til hovedindhold

Valgmodul Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis

I samarbejde med Det Nationale Sorgcenter udbyder vi uddannelse i sorgrådgivning, bestående af to diplommoduler.

Modul 1 omhandler sorg, typisk i forbindelse med dødsfald og livstruende sygdom. Vi sætter fokus på den sørgende, herunder naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge og voksne i et udviklingspsykologisk perspektiv, og arbejder intensivt med kommunikation, formidling og samarbejde.

I forløbet anvender vi forbedringsmodellen, der understøtter forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen i relation til sorg.

Om modulet

Tablist controls