Gå til hovedindhold

Valgmodul Dansk som andetsprogsvejledning

Uddannelsen har et særligt fokus på vejledning af fagpersonale på en skole præget af diversitet, det flerkulturelle og det flersprogede. Formålet er at have en særlig opmærksomhed rettet mod vejledning af skolens lærere, pædagoger og ledelse i et dansk som andetsprogsperspektiv.

Modulet kvalificerer dig til at varetage opgaven med at vejlede lærere, pædagoger og skoleledelse om flersprogede elever i folkeskolen i et specifikt og generelt andetsprogsperspektiv. Du vil få nye kompetencer til at kunne rådgive, vejlede, udvikle og implementere tiltag i skolen og kommunen, der sikrer en systematisk implementering af handle- og udviklingsplaner på dansk som andetsprogsområdet.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls