Gå til hovedindhold

Valgmodul Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Kvalificerer dig til at varetage opgaven med at vejlede lærere, pædagoger og skoleledelse om flersprogede elevers tilegnelse af andetsproget, dansk med særligt fokus på flersprogede elevers sprogtilegnelse både i et individ- og holdperspektiv på en skole præget af sproglig såvel som kulturel diversitet. Formålet er at have en særlig opmærksomhed rettet mod sproglig vejledning af skolens lærere, pædagoger og ledelse i et sprogtilegnelsesperspektiv.

Du vil få nye kompetencer til at kunne analysere og vurdere flersprogede elevers sprogtilegnelse med henblik på at understøtte deres fortsatte udvikling.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls