Gå til hovedindhold

Valgmodul Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

Uddannelsen har et særligt fokus på flersprogede elevers intersproglige udvikling på en skole præget af diversitet, det flerkulturelle og det flersprogede. Formålet er at have en særlig opmærksomhed rettet mod sproglig vejledning af skolens lærere, pædagoger og ledelse i et dansk som andetsprogsperspektiv.

Modulet kvalificerer dig til at varetage opgaven med at vejlede lærere, pædagoger og skoleledelse om flersprogede elevers intersproglige udvikling og progression.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls