Del

120 satte fokus på bevægelse og udvikling

Tværfagligt samarbejde om bevægelse og udvikling er blevet et fokusområde på Professionshøjskolen Absalon, der nu har gennemført den første store konference om emnet med 120 deltagere.

Motoriske screeninger er obligatoriske i Folkeskolen, men der er intet krav om, at de fagprofessionelle skal efteruddannes. Derfor har fysioterapeut-uddannelsen på Absalon taget initiativ til en stor tværfaglig konference. Og behovet er tilsyneladende stort, idet hele 120 deltagere  i sidste uge mødte op i Roskilde over de to dage, konferencen varede. Fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere, pædagoger sundhedsplejersker, læger, skolepsykologer og andre professionelle var mødt op for at blive dygtigere, danne netværk og udveksle viden.

Ud over oplæg fra førende eksperter på området, var der også mulighed for at deltage i workshops og få anden input. Blandt andet præsenterede en 9. klasse fra Store Heddinge, hvordan de integrerer bevægelse i alle fag. Det kan eksempelvis ske ved at supplere en engelsk fremlæggelse om sommerferien med et skyggeteater eller andre former for bevægelse i timerne. En aktivitet, der var meget ros til fra deltagernes side, fortæller børnefysioterapeut Helle Stegger, der er hovedkræften bag det nye indsatsområde på Absalon.

”Vi fik meget ros for det varierede program, der både gav mulighed for at opleve teorierne i praksis og selv at deltage i øvelser og debatter i workshops, så kombinationen af at møde de førende kapaciteter på området og opleve noget i praksis fungerer rigtigt godt,” siger Helle Stegger, der oplyser, at mange deltagere var med begge dage, selv om der var mulighed for at vælge en enkelt.

Førende eksperter
På konferencen deltog ud over Helle Stegger også en del andre danske eksperter, blandt andet fysioterapeuten Kirsten Bundgaard som har speciale i ASF og ADHD samt praktiserende børneergoterapeut Connie Nissen, der har en lang og anerkendt erfaring i sansemotorisk træning af børn og har de seneste år arbejdet med børn og voksnes relationer. Også internationale eksperter var med, bl.a. Jenny Weibull, der er meget anerkendt for sin viden om neuropsykiatri og børnehabilitering. 


Networking centralt
Lige nu vokser udfordringerne, idet antallet af motorisk og kognitivt udfordrede børn vokser. Det samme er tilfældet med antallet af børn med udfordringer som angst, autisme, ADHD eller stress. Skolerne er derfor presset på flere måder og har brug for at få mere viden, når de skal hjælpe børn.

Helle Stegger ser det som helt afgørende at øge ekspertisen og forbedre det tværfaglige samarbejde:

”Det tværfaglige samarbejde er helt centralt, så derfor sørgede vi også for at give tid til snakke i uformelle former sidst på dagen. Det er mit indtryk, at der blev skabt rigtigt mange gode relationer i de dage, og jeg er allerede begyndt at få idéer til flere udviklingsaktiviteter, siger Helle Stegger, der nu samler tilbagemeldinger ind fra deltagerne, som hun vil indarbejde i de fremtidige udviklingsplaner:

”Nu er vi kommet i gang, og der kommer mange flere aktiviteter på feltet”, siger Helle Stegger, der allerede nu planlægger kurser på området og overvejer at tage initiativ til en lignende konference næste år, fortæller Helle Stegger, der brænder for at udbrede viden til flere til gavn for børnene:

”Det er helt afgørende, at der omkring barnet er en tværprofessionel forståelse af betydningen for udvikling af motorikken, og at man har værktøjer til at støtte op. Så at 120 møder op til et arrangement som dette er et vigtigt skridt i den rigtige retning”, siger hun.

Du kan se præsentationer fra konferencen ved at klikke på de enkelte indlæg her

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display