Del

3,7 millioner fra Novo Nordisk Fonden

’Bedre anvendelsesorienteret og eksperimenterende matematikundervisning’
har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden for de næste tre år.

Projektet skal udvikle indhold, metoder og progression for elevers eksperimenterende arbejdsmåder. Det skal styrke elevernes evne til at anvende matematik i et samspil mellem en kompetence- og STEM undervisning. 

”Der blæser nye vinde i matematikundervisningen, hvor færdigheder, som vi traditionelt kender dem, udvides til også at omhandle evnen til at beskrive og analysere virkeligheden, at ræsonnere, at undersøge, at kommunikere med mere. Disse forandringer glæder vi os til at gå tæt på sammen med lærerne fra Lejre i de næste tre år” siger lektor Ben Lindhardt som er projektleder.

I projektet vil Lejre Kommune eksempelvis iværksætte et kompetenceløft af 21 matematiklærere i folkeskolen, som arbejder sammen med Professionshøjskolen Absalon om at udvikle nyt undervisningsmateriale om virkelighedsnær matematik.

I alt har 16 projekter netop modtaget støtte fra Novo Nordisk Fondens tematiske program om matematik i naturvidenskab og teknologi. Alle projekter har den anvendelsesorienterede matematik i fokus.

Læs mere hos Novo Nordisk Fonden

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon