Del
3D-print i undervisningen - en didaktisk tilgang

3D-print i undervisningen - en didaktisk tilgang

3D-print er de seneste år blevet en tilgængelig teknologi for mange skoler. Det er vigtigt at holde fokus på den didaktiske tilgang til værktøjet - og her kan CFU hjælpe.

3D-modellering og -print bliver nogle af fremtidens teknologier. Inden for de seneste år er det samtidig blevet en tilgængelig teknologi for skoler, da printerne nu har en størrelse og pris, hvor skoler kan være med. 

3D-print og -modellering giver eleverne mulighed for som egen-producenter at afprøve en industriel teknologi, hvor de er aktivt skabende fra idé gennem modulerende programmering til færdig prototype. 

For at 3D skal skabe en pædagogisk merværdi i skolen, skal du holde dig for øje, at der kræves mere end blot en forståelse af teknologien. Ligesom i al anden undervisning kræves det, at forløbet er gennemtænkt didaktisk, og at det spiller op mod de faglige mål, der er i fagene. 

På CFU kan du få vejledning i: 

  • Valg af software
  • Brug af software
  • Undervisningsforløb

Udgangspunktet for vores vejledning er: 

  • Hurtigere tilegnelse og bedre forståelse af faglige mål
  • Større motivation for arbejdet med læringsmål
  • Inddragelse af kreative/innovative processer i arbejdet med 3D-modellering og -print
  • At forstå den rolle, som naturvidenskab og teknologi spiller i udviklingen af vores kultur og velfærdssamfund

Har du lyst til at vide mere? 

Kontakt os: 

Tom Stub Christiansen
Pædagogisk konsulent for it og medier
Tlf. 7248 1462 // tosc@pha.dk

Helle Damgaard Melin
Pædagogisk konsulent for it og medier samt billedkunst
Tlf. 7248 1948 // hedm@pha.dk 

Lån en 3D-printer fra Udlånssamlingen i to uger - klik her for at booke!