Del

4,8 millioner til forskning i integration af nydanske familier

Nyt 3-årigt projekt mellem Professionshøjskolen Absalon, Næstved Kommune, Lærdansk Næstved og frivilligforeningen Sam-X skal fremme sundhed, trivsel og fællesskab hos nydanske familier. Målet er at skabe bedre integration og øget beskæftigelse.

Projektet ”Fællesskab med nydanskere – et skridt på vejen til beskæftigelse” er et nyt forsknings- og udviklingsprojekt, der skal kortlægge og understøtte nydanske familiers sundhed, trivsel og beskæftigelsesmuligheder i Næstved Kommune.

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon, Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune, Lærdansk Næstved og frivilligforeningen Sam-X (Dansk Flygtningehjælp). Projektet varer tre år og er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 4.815.000 kroner.

Sunde og aktive nydanskere

Projektet involverer familier med flygtningebaggrund, der har fået asyl og bor i Næstved Kommune. I projektet inviteres nydanske familier til at deltage i madfællesskaber, havefællesskaber, sport og bevægelse samt kurser i iværksætteri, der alle skal styrke familiernes sociale netværk. Aktiviteterne bliver integreret i den obligatoriske danskundervisning, og projektet møder på den måde deltagerne, hvor de er i hverdagen. Danskundervisningen bliver dermed brugbar i familiernes dagligdag og sociale liv.

Anette Brix, formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune ser gode muligheder for, at projektet kan give Næstved Kommune en større forståelse af kommunens integrationsindsatser:

”Vi får et mere nuanceret billede af virkningen af vores integrationsindsatser på nydanskeres hverdagsliv, og vi får også undersøgt, om en helhedsorienteret indsats på sigt kan være fornuftigt ud fra et økonomisk perspektiv”.

Ruster studerende

Studerende fra Professionshøjskolen Absalon vil være med i projektet, blandt andet som aktive deltagere i udviklingen og gennemførelsen af aktiviteterne. Daniel Schwartz Bojsen, der er direktør for Sundhed og Social på Professionshøjskolen Absalon lægger vægt på, at det nye projekt er et vigtigt bidrag til at styrke de studerendes indsigt i arbejdet med integration af nydanskere:

”Set fra et uddannelses- og udviklingsperspektiv er projektet særlig interessant, fordi det styrker vores kommende bachelorer i ernæring og sundhed, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgiveres faglige kompetencer i arbejdet med nydanske borgere.”

Målbare resultater

Til at vurdere projektaktiviteternes betydning for nydanske familiers sundhed, trivsel og beskæftigelsesmuligheder, kombineres forskellige evalueringsmetoder: Interviews, spørgeskema, fysiske tests og undersøgelser for tegn på eksempelvis stress, diabetes og hjertekarsygdomme målt i spyt- og blodprøver.

 

>Læs mere om forskningsprojektet her

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display