Del

Absalon bidrager til ny national undersøgelse af kvalitet i børnehaver

For første gang er kvaliteten i de danske kommunale børnehaver blevet undersøgt på nationalt plan. Det er Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, der står bag en ny rapport, der netop er offentliggjort.

Tre ud af fire børn i alderen fra 3-5 år bruger de fleste af deres vågne timer i en kommunal børnehave. Derfor er kvaliteten af børnehaverne afgørende for børnenes trivsel og udvikling. For første gang er netop kvaliteten i de danske kommunale børnehaver blevet undersøgt på nationalt plan.

Resultaterne i rapporten viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene samt skabe en god struktureret hverdag med faste rammer. Modsat kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg.

Professionshøjskolen Absalon har bidraget til empiriindsamlingen, mens Professionshøjskolen UCN og EVA har foretaget analyser og forskning i undersøgelsen. Absalon har bidraget med indsamling af data ved hjælp af det internationalt anerkendte observationsredskab Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3), der er en børnemiljøvurderingsskala til børnehave. Her har fire certificerede medarbejdere fra Center for Pædagogik observeret danske dagtilbud og scoret kvaliteten ud fra faste parametre. ECERS-3 måler bl.a. på det fysiske miljø og på interaktionerne mellem børn og pædagoger.

Læs rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut her.

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon