Del
Absalon deltager i Danmarks største børnekulturprojekt

Absalon deltager i Danmarks største børnekulturprojekt

Gennem de næste fire år vil projektet ”LegeKunst” sætte fokus på kulturaktiviteter for børn, når det rulles ud i 18 kommuner landet over. Forskere fra Absalons skal blandt andet dykke ned i, hvad mødet med kunst og kultur i betyder for børnehavebørn.

Danmarks største børnekulturprojekt er netop skudt i gang.

I projektet LegeKunst skal pædagoger, dagplejere, pædagoguddannelser og forskere over hele Danmark sætte fokus på, hvordan man kan fremme børns leg og kreativitet.

Center for Pædagogik ved Professionshøjskolen Absalon er en del af projektet, og under ledelse af Ph.d. Merete Cornét Sørensen vil en række forskere og studerende blandt andet undersøge, hvilken betydning kan børns møde med kunst og kultur i børnehaven kan have for deres oplevelse og læring, samt hvilken betydning inddragelsen af børns perspektiver kan have i børns møde med kunst og kultur for den daglige pædagogiske praksis. 

”Absalon har de senere år markeret sig stærkt i indsatsen for at åbne nye frugtbare mulighedsrum for små børns møde med kunst og kultur”, siger Nils Falk Hansen, der er regional projektkoordinator hos Absalon. 

”Med LegeKunst er der skabt en helt unik platform for udviklingen af nye kreative samskabelsesprocesser på tværs af de kunstneriske og pædagogiske fagområder over hele landet, og vi er super stolte over at være en del af dette vigtige projekt” .

LegeKunst er udviklet af Udviklingscentret Kulturprinsen i Viborg, der er hovedansvarlige og står for den koordinerende nationale projektledelse. Projektet er blandt andet blevet støttet med 25 millioner kroner af Nordea-fonden, og gennem de næste fire år vil det engagere 20.000 børn i dagpleje, vuggestue og børnehave, over 1.000 pædagogiske medarbejdere, mere end 8.000 pædagogstuderende, hundredvis af kunstnere og op til 50 kulturinstitutioner over hele landet. 

Absalons forskning vil foregå i seks til otte dagtilbud i Holbæk kommune, hvor minimum 450 børn vil deltage. Forskningen vil løbe over en periode på minimum 18 måneder hvert sted.