Del
Absalon deltager i forskningsprojekt om digital undervisning

Absalon deltager i forskningsprojekt om digital undervisning

1 million kroner til et nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på digitale undervisningformer. Absalon er med i projektet, og skal samle data fra studerende og undervisere.

Med Coronaens indtog, så ændredes hele måden at undervise på i hele Danmark.Aldrig før har der skullet findes digitale undervisningsformer til så mange forskellige studerende på så kort tid. De erfaringer skal man lære af i uddannelsessektoren. Derfor har uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen bevilliget 1 million kroner til et projekt, der skal gøre netop det.

Det er Professionshøjskolen UCN, som i tæt samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, UC Syd og VIA University College, skal gennemføre projektet. 

Projektet har to formål: Det skal bidrage til at samle op på de erfaringer fra COVID-19 situationen, som uddannelserne har gjort sig med onlineundervisning. Og det skal bidrage til at dele viden på tværs, så de videregående uddannelser kan udvikle deres arbejde med at bruge digitale og teknologiske redskaber i undervisning og eksamen.

Spørgeskemaer og interviews

Undersøgelsen består af en kvantitativ del med en spørgeskemaundersøgelse til alle studerende og undervisere og en kvalitativ del. Den kvalitative del af undersøgelsen indsamler data gennem interviews med udvalgte studerende og undervisere på alle 10 deltagende institutioner og kan bidrage med dybdegående indsigt i erfaringerne med omlægning til online undervisning. Professionshøjskolen Absalon ved docent Karsten Gynther er lead på det metodiske design af den kvalitative del af undersøgelsen.

 ”Vi ser frem til gennem en række interviews at generere og eksemplificere en række pædagogiske mønstre (eksemplarisk praksis) for god undervisning under de vilkår som COVID 19-situationen har været/er”, siger Karsten Gynther, Docent, Center for Skole og Læring, Absalon

 Projektet igangsættes med det samme og forventes afsluttet ved udgangen af 2020.