Del
Absalon indgår samarbejdsaftale med erhvervsskolen ZBC om Diplom i erhvervspædagogik (DEP)

Absalon indgår samarbejdsaftale med erhvervsskolen ZBC om Diplom i erhvervspædagogik (DEP)

Fra august 2020 skal Absalon kompetenceudvikle lærere fra ZBC med en særlig tilrettelagt "Diplom i erhvervspædagogik".

I efteråret 2019 etablerede Absalons Center for Ledelse og Oplevelsesdesign (CLO) og Center for Skole og Læring (CSL) et samarbejde om gennemførslen  af ledelsesmodulet: ”Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse” for 16 uddannelsesledere- og chefer fra erhvervsskolen ZBC.

Samarbejdet mellem Absalons to centre var rammesat af ZBCs strategi og 9 statements for undervisning og samskabelsen af det didaktiske design blev kvalificeret af en stærk faglig kombination af strategisk ledelse og erhvervspædagogiske- og elevcentrerede praksisser.

Et spændende ”treparts moduldesign”, som initierede dialog om et samarbejde om Diplom i erhvervspædagogik for lærere ansat ved ZBC. Dialogerne har båret frugt og fra august 2020 skal CSL kompetenceudvikle lærerne i erhvervspædagogik.  ZBC har ønsket en særligt tilrettelagt Diplom i erhvervspædagogik. som kobles til skolens strategi og deres fælles pædagogiske didaktiske grundlag.

Når det handler om at skabe et fælles fundament for vores undervisere på erhvervsuddannelserne, har lederne en utrolig vigtig rolle. Med diplomuddannelsen, som vi har i fællesskab med Absalon, er formålet netop, at vores ledere på de erhvervsrettede uddannelser, får et fælles fundament at sætte rammer og retning ud fra. I sidste ende handler det om, at vores elever uanset fag og branche, får rammerne for den bedste læring.

Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør - Erhvervsuddannelser ZBC

Samarbejdsaftalen bygger på en 4-årig rammeaftale for afvikling af 6 moduler om året med mulighed for at gennemføre en fuld Diplom i erhvervspædagogik af 60 ETCS over tre år, som gennemføres dels som blended, online og face- to- face forløb

Tre obligatoriske moduler:

  • Undervisning og læring: 10 ETCS - blended forløb
  • Undervisningsplanlægning og didaktik: 10 ETCS - blended forløb
  • Pædagogisk videnskabsteori: 5 ETCS - face- to-face

Valgfagsmodulerne

  • Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser: 10 ETCS - online
  • Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser: 10 ETCS - blended forløb

Afgangsprojekt :15 ETCS - online

Kvalificering og kvalitetssikring 

For at kvalificere kompetenceudviklingen og samarbejdet, har vi fra Absalons side ønsket, at vores undervisere skal to dage i praktik på ZBC og at vi systematisk gennemføre midtvejsevalueringer på hvert modul. ZBC har ønsket at kvalitetssikre indsatsen gennem læringskontrakter mellem lærere og nærmeste leder og gennem to årlige styregruppemøder med aktører fra ZBC og Absalon.

ZBC udbyder mere end 40 forskellige erhvervsuddannelser og er en af Danmarks største erhvervsskoler. Erhvervsskolen har ca. 7.000 årselever, over 1.000 ansatte i otte uddannelses byer i Region Sjælland.

Læs mere om Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik