Del
Absalon klar med ny uddannelse som mammografiassistent

Absalon klar med ny uddannelse som mammografiassistent

Allerede fra august 2021 tilbyder Professionshøjskolen Absalon ny uddannelse som mammografiassistent. Uddannelsen vil ligge i Næstved og består af 10 ugers uddannelse og 10 ugers praktik.

Der er mangel på sundhedsfagligt personale, som kan varetage mammografiscreeninger af kvinder. Derfor har Professionshøjskolen Absalon sammen med Region Sjælland planlagt opstart af ny uddannelse som mammografiassistent allerede fra august 2021:

“Uddannelsen til screeningsassistent kommer til at bestå af 10 ugers undervisning og 10 uger i praktik, hvor de studerende skal arbejde med mammografiscreeninger i samarbejde med radiografer, læger, sygeplejersker og det øvrige sundhedspersonale. Uddannelsen kommer til at ligge i Næstved, hvor flere af Absalons sundhedsuddannelser i forvejen ligger”, siger Daniel Bojsen, direktør for Sundhed, Social og Engineering i Absalon.

10 pladser til Region Sjælland

Den nye uddannelse er rettet mod eksempelvis social- og sundhedsassistenter. De første hold skal som nævnt starte til august og forventes færdig til jul.

“Vi opretter et hold med 10 personer fra Region Sjælland, men uddannelsen er også et samarbejde med de resterende fire regioner. Derfor kan der også komme yderligere kursister fra resten af landet, hvis der er interesse for det”, siger Daniel Bojsen.

Fakta:

  • Uddannelsen til mammografiassistent varer altså 20 uger og veksler mellem teori og praktik.
  • Der undervises i fysiologi og sygdomslære, grundlæggende viden om røntgenfysik og billeddannelse. Der indgår også undervisningen fag som psykologi, kommunikation og etik, så den studerende bliver rustet til de omsorgsopgaver, der er i forbindelse med undersøgelserne.
  • Uddannelsen afsluttes med to teoretiske prøver. En multiple choice opgave og en skriftlig besvarelse af en caseopgave.
  • For at blive optaget på uddannelsen skal man være ansat i en uddannelsesstilling i enten Region Sjælland eller en af de øvrige regioner. Regionerne rekrutterer lige nu ansøgere til disse stillinger.