Del
Absalon målretter den kliniske vejlederuddannelse til fysioterapeuter og ergoterapeuter

Absalon målretter den kliniske vejlederuddannelse til fysioterapeuter og ergoterapeuter

Fysioterapeuter og ergoterapeuter kan nu blive kliniske undervisere på en uddannelse målrettet til dem og med stærkt erfaringsbaseret undervisning. Absalon er det eneste sted i landet, der tilbyder sådanne forløb

Uddannelsen til klinisk vejleder kan ofte have en sygeplejefaglig toning, da der i sagens natur er flere sygeplejersker end fysioterapeuter og ergoterapeuter. Men det er ikke noget problem, for Professionshøjskolen Absalon har udviklet et forløb, der retter sig specifikt mod  fysioterapeuter og ergoterapeuter og sågar et, der er meget fleksibelt for deltagerne.

Absalon målretter den kliniske vejlederuddannelse til fysioterapeuter og ergoterapeuter

Forløbet er rettet præcist mod disse faggrupper. Der er både dage med fremmøde og dage med online undervisning. Det kaldes blended learning, og det gør det praktiske nemmere for deltagerne, for de kan planlægge og ofte tage online dagen, når de alligevel er på arbejdspladsen, siger lektor Bonnie Rønn Noer, der er en af underviserne på forløbet.

Erfaring i centrum

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer fra praksis. For at blive optaget på forløbet skal man være uddannet og have mindst to års erhvervserfaring som  fysioterapeut eller ergoterapeut. Det betyder, at deltagerne kommer med en masse viden, og det er den, som de på forløbet skal lære at omsætte til vejledning af fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende, der er i praktik.

Vi kalder det erfaringsbaseret pædagogik for at gøre det praksisnært. Det handler om at få den tavse viden ud og givet videre. Gabet mellem teori og praksis kan til tider være stort. Vi får dem til at tænke over og argumentere og redegøre for deres kliniske undervisningspraksis som kliniske undervisere på arbejdspladsen. Vi søger at give dem de didaktiske og pædagogiske teorier og værktøjer til at tage i anvendelse og begrunde deres kliniske undervisningspraksis.

 Bonnie Rønn Noer

Forløbet, der er et modul under Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, hedder Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - målrettet kliniske undervisere i fysioterapi og ergoterapi. Det første forløb kørte i efteråret 2018 på Absalons campus i Roskilde. Bonnie Rønn Noer fortæller om forløbet:

På forløbet handler det ikke om at blive en bedre fysioterapeut og ergoterapeut, men om at udvikle didaktiske og pædagogiske kompetencer i et studiemiljø, hvor vi taler de kliniske underviseres eget sprog og arbejder med deres egen virkelighed.

 

Absalon målretter den kliniske vejlederuddannelse til fysioterapeuter og ergoterapeuter

Blended learning

For at gøre det fleksibelt at deltage, har Absalon gjort brug af online undervisning, så deltagerne også kan sidde hjemme eller på arbejdspladsen. Det kaldes blended learning.

Forløbet i efteråret var lagt an på fremmøde om mandagen og online undervisning om tirsdagen. Det giver 10 ECTS point på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Borgernes velfærd

Hele tilgangen omkring forløbet er, at det i sidste ende skal komme borgerne til gode. Det skal være målrettet uddannelse og nye løsninger.

Vores uddannelsesforløb skal være med til at skabe velfærd for borgerne i Region Sjælland og samtidig give medarbejderne arbejdsglæde. En arbejdsglæde, der smitter af på borgerne.

Centerchef Berit Hvalsøe fra Professionshøjskolen Absalon

Interesseret?