Del
Socialstyrelsens netværk på familieplejeområdet føres videre

Socialstyrelsens netværk på familieplejeområdet føres videre

Absalon skal sammen med Deloitte videreføre netværket, der skal dele viden og erfaringer – særligt i forhold til lovgivningsinitiativer på familieplejeområdet.

Projektet er en videreførelse af Socialstyrelsens netværk på familieplejeområdet (der løb fra 2015-2018), hvor der også var fokus på at understøtte kommunerne til i fællesskab at udvikle området.

”Det kommunale netværk på familieplejeområdet handler om at sikre bedst mulig erfaringsudveksling for kommunerne og et forum for vidensformidling på området,” forklarer Camilla Boelskifte, der er adjunkt på socialrådgiveruddannelsen i Roskilde og underviser på projektet.

”Det er et meget vigtigt forum for faglige perspektiver, ny lovgivning og hvad der rører sig på området generelt. De regionale netværk kan supplere kommunernes praksis med tværkommunale netværk på området, og et forum der kan sikre mere national vidensformidling,” fortæller hun.

Fokus på best practice

Deloittes evaluering af projektet fra 2015 viste, at netværkets deltagere havde et stort læringsudbytte af at være med til møderne.

Derfor fortsætter netværket inden for samme ramme, men som noget nyt tilbydes en digital platform, der skal binde hele netværket sammen fra tilmelding til netværksaktiviteter. Platformen skal også bruges til videndeling, omsætning, evaluering og tilpasning.

Absalons rolle som underleverandør til Deloitte bliver at sikre en forskningsmæssig og praksisorienteret viden på området. Derfor er der også en række udviklingsdage i projektet.

”Det handler om, at netværksmøderne tilrettelægges ud fra kommunernes behov, samt aktuel forskning, lovgivning og ”best practice” på området,” siger Camilla Boelskifte.

Temaerne for netværksmøderne er blandt andet ny vederlagsmodel på området, tilbudsportalen og aflastning.

Netværket på familieplejeområdet løber fra 2019-2021. Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon