Del

Absalon og Lolland Kommune løfter kompetencer på demensområde

Når ældre med demens flytter på plejehjem, oplever de ofte en forværring af deres fysiske og kognitive formåen. Nyt Absalon-udviklingsprojekt skal afprøve det amerikanske program NEXUS på plejecentre og dagtilbud på Lolland med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Mangler evidensbaseret demensindsats i DK

På danske plejehjem har man endnu ikke tradition for at arbejde struktureret, målrettet og evidensbaseret på demensområdet. Dette til trods for at man både i Danmark og i udlandet har man fundet belæg for effekten af forskellige typer af psykosociale indsatser på demensområdet.

I Danmark har vi således ikke en samlet oversigt med beskrivelse af hvilke metoder, der giver kompetenceløft blandt medarbejdere på eksempelvis plejehjem. Et af resultaterne fra projektet ”Evidensbaseret Demensindsats i Lolland”, der løber fra til efteråret 2019, vil være en sådan oversigt.

NEXUS i en dansk kontekst

Lige nu arbejder forsker og ph.d. Mette Andresen med forberedelserne til kompetenceløftet på Lolland. Mette Andresen udvikler i samarbejde med Lolland en manual baseret på allernyeste forskning om NEXUS-metodens fem grundpiller, resultater fra observationer af dagligdagen i Lolland herunder interviews med medarbejdere og beboere.

Manualen vil i første omgang danne grundlag for et 12 ugers aktionslæringsforløb for i alt 100 medarbejdere. Derefter vil den være arbejdsredskab og opslags-”værk” i dagligdagen med konkrete anvisninger og eksempler, som kan anvendes i det daglige arbejde med de ældre med demens.

Mette Andresen fra Absalon forklarer:

”Formålet er at sikre borgere i dagtilbud og plejehjemsbeboere med demens de bedste muligheder for oplevelse af hjemlighed, værdighed og livskvalitet samt at forhale deres kognitive og fysiske symptomer fra demenssygdommen”.

Inge Kromann er leder for afdelingen ’personlig & praktisk hjælp’ i Lolland Kommune. Hun er glad for samarbejdet:

”Det er rigtigt spændende for os at være med, fordi processen kommer til at foregå i praksis og i tæt samarbejde med medarbejderne i praksis gennem aktionslæring, der er en spændende læringsform for os at anvende”. 

Forventningerne er store hos Lolland Kommune, forklarer Inge Kromann.
”Konceptet virker enkelt, hvorved fokus kan komme på vores tilgange, kultur og arbejdsgange, så vi opnår en forankring i hverdagen. Samtidig er det interessant at være med til at omsætte en udenlandsk metode til de danske forhold.”

Silverado Care og NEXUS-programmet

Nexus er et amerikansk evidensbaseret program, grundlagt i starten af 1990’erne i samarbejde med blandt andet University of California. NEXUS er udbredt på plejehjem og hospices i 10 stater i USA, som alle drives af Silverado Care. Grundstammen i programmet er at tilbyde mennesker med demens en hverdag, der kan bidrage til, at de kan opleve hjemlighed, værdighed, livskvalitet samt forhale deres kognitive og fysiske symptomer, så de kan bevare deres formåen så længe som muligt.

 

FAKTA

Projektet har modtaget 707.194 kroner i støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner.

De fem grundpiller i NEXUS-programmet består af:
1) fysisk aktivitet
2) hjernegymnastik
3) meningsfuld beskæftigelse
4) social støtte
5) stress reduktion
En del af de ovenstående aktiviteter har vist at øge blodgennemstrømningen i hjernen, og derved øge aktiviteten i de områder af hjernen, der har betydning for kognition.

I oktober 2017 indledte Mette Andresen et forskningssamarbejde med Silverado Care med henblik på at forberede en implementering af deres program i en dansk kontekst. Samarbejdet har i første omgang båret frugt i form af en fælles præsentation i juli i år ved verdens største Internationale Alzheimer konference – læs mere fra konferencen her

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display