Del

Absalon og VIA sammen om kurser i værdig ældrepleje

Sundhedsstyrelsens videnscenter for værdig ældrepleje har udpeget professionshøjskolerne Absalon og VIA University College til at stå for gratis kurser og konferencer med fokus på værdig ældrepleje til medarbejdere i ældreplejen. 3.000 ansatte ventes at blive efteruddannet.

Sygeplejersker, sosu-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ledere og andre faggrupper fra ældreplejen landet over får nu mulighed for gratis at blive klædt på med nye kompetencer til at sikre en endnu mere værdig ældrepleje.

Det er Sundhedsstyrelsens nationale videnscenter for værdig ældrepleje, der står bag indsatsen. Videnscentret er politisk blevet tildelt midler til at understøtte kommuners og private plejeenheders arbejde med at skabe endnu mere værdighed i ældreplejen.

”Vi ønsker at bidrage til at skabe endnu mere værdighed i ældreplejen til gavn for de mange ældre, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde medarbejdere og ledere fra ældreplejen praksisnær kompetenceudvikling, der giver konkrete redskaber og metoder, de kan anvende i deres daglige arbejde,” forklarer Kari Rose Holm, der er projektleder i Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje og specialkonsulent hos Sundhedsstyrelsen.

3.000 ansatte bliver efteruddannet frem til 2021

Sundhedsstyrelsen har efter en udbudsrunde udpeget de to professionshøjskoler Absalon på Sjælland og VIA University College i Jylland til at stå for kompetenceudviklingen af ansatte fra ældreplejen. Begge uddannelsesinstitutioner har årelang erfaring på området.

”Vi forventer, at der fra 2019 til 2021 kommer ca. 3.000 ansatte fra ældreplejen i de danske kommuner på gratis temadage, kurser og konferencer. Vi er p.t. ved at færdigudvikle indholdet i kompetenceudviklingen, og man kan tilmelde sig allerede nu,” fortæller ph.d. og forskningsleder Rikke Gregersen fra VIA University College.

Mette Andresen, der er ph.d. og konsulent på Professionshøjskolen Absalon og faglig projektleder på VIA's og Absalons kompetenceudvikling i værdig ældrepleje understreger, at medarbejderne på sundhedsområdet i kommunerne allerede er dygtige og engagerede.

”Men det er vigtigt, at de ansatte i ældreplejen gennem efteruddannelse bliver klædt på med den nyeste viden fra blandt andet forskning,” betoner Mette Andresen.

 

Fakta

Ifølge prognoser vil der i 2025 være 87.000 flere danskere over 80 år end i dag og også en markant stigning i antallet af mennesker med demens. Ligeledes vil gruppen af 65-79-årige vokse.

I kompetenceudviklingen vil der blive sat fokus på seks forskellige temaer i forhold til værdig ældrepleje for svage ældre: 1. Livskvalitet 2. Selvbestemmelse 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng 4. Mad og ernæring 5. En værdig død 6. Pårørende.

Både kurser og temadage starter op i maj 2019. Det sker hos VIA i Aarhus og Holstebro samt hos Absalon i Hillerød, Roskilde og Nykøbing Falster.

I efteråret følger den første af tre nationale konferencer samt en diplomuddannelse i forandringsledelse, som er tonet til ledere fra ældreplejen.

Læs mere om Absalons udbud af kompetenceudvikling til en mere værdig ældrepleje

 Læs mere om VIA University College udbud af kompetenceudvikling til en mere værdig ældrepleje

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display