Del

Absalon skal udvikle e-læring til skoleledere

Skoleledere skal i fremtiden kunne begynde deres kompetenceudvikling online på et system, der stilles gratis til rådighed. Systemet skal i løbet af 2018 udvikles i samarbejde mellem landets professionshøjskoler, der har fået to mio. kr. fra Undervisningsministeriet til løsning af opgaven.

”Udvikling af praksisnære forløb til kompetenceudvikling af nye ledere”. Sådan kaldes et nyt projekt, som Undervisningsministeriet initierer i 2018 med blandt andet at indkøbe en række e-læringsforløb, der skal indgå som en del af kompetenceudviklingen for nye skoleledere. Der er afsat to mio. kroner til udviklingen, som skal ske i samarbejde mellem landets professionshøjskoler, der inden sommerferien skal udvikle to moduler. Efter ferien skal yderligere tre moduler lanceres, så der i alt udvikles fem. Fællesnævneren for alle moduler er, at de handler om forskellige vinkler på skoleledelse. Det er planen at interviewe fagfolk, forskere og politikere til undervisningsmaterialet. Herefter vil alt blive stillet gratis til rådighed som eksempelvis videoforelæsninger, podcasts og anden form for digitaliseret læringsmateriale.

Absalon har en central rolle i projektet. Kell Hartmann, der er chefkonsulent i Center for Ledelse og Oplevelsesdesign på Absalon, er medforfatter til projektansøgningen og glæder sig til at komme i gang med opgaven, som Absalon er godt rustet til at indgå i.

”Vi har på Absalon en førerposition, når det kommer til e-læring, så jeg ser projektet som en logisk forlængelse af de initiativer vi allerede har i forhold til efteruddannelse og MOOC’s på folkeskoleområdet”, siger Kell Hartmann.

Absalon kommer bl.a. til at stå for den didaktiske tilrettelæggelse af projektet - efter det såkaldte ”FOS” koncept - som står for ”Fleksibel Online Spaces”. Det er Malene Erkmann fra Center for Skole og Læring i Absalon, der - som eksperten i at designe digitale læringsressourcer - blandt andet bliver den, der skal sikre, at metoden og materialer bliver udarbejdet i henhold til konceptet. Desuden inddrages ledelseseksperter, politikere og andre ressourcepersoner i udarbejdelse af de forskellige læringsressourcer.

Lige nu er styregruppen for projektet ved at definere nærmere, hvad de fem forskellige moduler skal omfatte. Styregruppen omfatter blandt andet KL, Skolelederforeningen, Børnekulturchefforeningen samt medarbejdere fra Undervisningsministeriet.

En vigtig pointe i uddannelsen er, at den skal være så praksisnær som muligt. Det vil sige, at der skal være anvisninger og eksempler på, hvordan man kan bruge det lærte stof i praksis. Kell Hartmann forklarer: ”Hvis et modul handler om datainformeret ledelse, så kan det fx indeholde samtaler med skoleledere, der har erfaring på området og gode råd fra eksperter. Men det skal også indeholde konkrete forslag til, hvordan man kan gribe et projekt an på skolelederens egen skole”. Kell Hartmann forestiller sig desuden, at en del af materialet kan blive præsenteret for alle medarbejderne på en skole, når den skal skabe en fælles forståelse for en udviklingsproces.

Også Podcast
Selv om det mest oplagte medie i e-læring typisk er video, så ser Kell Hartmann meget gerne, at der bliver mulighed for at lægge noget af materialet på Podcasts også, så man lettere kan indpasse det i en travl hverdag.

”Det vil være oplagt at udvikle et materiale, der gør det muligt at dygtiggøre sig på vej til arbejde, eller få inspiration i øret, mens man arbejder i haven”, siger Kell Hartmann, der lige nu ser den største udfordring i at begrænse sig.

”Der er jo rigtigt mange emner at tage fat på. Det for eksempel være arbejdet med evaluering og feedback, det kan være om pædagoger i undervisningen, eller det kan handle om læringsfællesskaber. Jeg tænker også, at der vil være mange administrative behov, såsom hvordan man organiserer en skoledag og et skoleår, så kabalen går op til alles tilfredshed”.

Ekstra penge til kommunal udvikling
Efterhånden som modulerne er færdige, er det planen, at de kan indgå i en række forskellige sammenhænge. Først og fremmest har ministeriet frigivet 7,4 mio. kr., som kommunerne direkte kan bruge til at iværksætte initiativer, der skal løfte kompetencen hos skolelederne. Heri kan e-læringsprogrammet indgå som inspiration og støtte til praksisnær kompetenceudvikling. Desuden regner Kell Hartmann også med, at dele af materialet kan blive til nytte for den nye skolelederuddannelse, der efter planen bliver lanceret den 1. august 2018.

”Materialet er ikke udtænkt som en del af skolelederuddannelsen, men eftersom materialet ligger frit tilgængeligt, kan det bruges i de sammenhænge, som man har lyst til. Der bliver ingen adgangskontrol, ingen eksamen og ingen krav til at bruge det. Alle, der har lyst til at blive bedre til skoleledelse - eller forstå skoleledelse - vil kunne bruge det, så det er på den måde et rigtigt spændende og givende projekt for hele skolesektoren”.

Læs mere om skoleledelse her
Absalon er medarrangør på skolelederkonferencen 2018, som du kan læse om her

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display