Del
Absalon tilbyder nu seks temaforløb for FGU-ledere og lærere i 2020-22

Absalon tilbyder nu seks temaforløb for FGU-ledere og lærere i 2020-22

FGU-institutionerne tilbydes forløbene som en del af Absalons samarbejde omkring udviklingen af FGU og den fortsatte kompetenceudvikling af medarbejderne.

Tilrettelæggelse

Forløbene tilrettelægges som workshopdage, mellemperioder og opsamlingsdage. I mellemperioderne arbejdes med at træne det indhold, der har været på den foregående workshopdag eller forberedelse til den næste. Det endelige indhold i forløbene udformes i samarbejde med institutionerne, så det tilstræbes, at indholdet bliver så relevant og praksisnært som muligt. Forløbene tilrettelægges eksemplarisk i forhold til de didaktiske principper, således at de didaktiske principper, der knytter an til de enkelte temaer, vil præge undervisningen.

De 6 temaforløb dækker til sammen alle de institutionsrettede emner, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tildeler puljemidler til i forbindelse med de årlige institutionsudviklingsaftaler.