Del

Absalon vinder udbud: skal gøre erhvervsuddannelser attraktive

Undervisere fra Absalon skal fra maj måned stå for at kompetenceudvikle blandt andet lærere og skoleledere fra Nordjylland, så de bliver bedre til at inddrage pædagogisk- og fagfaglig teknologi i undervisningen

Hvordan gør vi erhvervsuddannelserne mere attraktive, og hvordan øger vi samtidig elevernes motivation og digitale kompetencer?

Det er nogle af fokuspunkterne i projektet ”Digitalt understøttede erhvervsuddannelser i Nordjylland” (DEIN), som Absalon netop har vundet i en udbudsrunde. Projektet er et socialfonds- og samarbejdsprojekt mellem AMU Nordjylland, EUC Nord, Aalborg Handelsskole og Tech college.

”Vi er glade for at have vundet projektet, fordi det er med til at positionere Absalon som frontløber inden for digital kompetenceudvikling, og fordi vi har brug for at tydeliggøre Absalons kompetencer inden for det erhvervspædagogiske område”, siger Charlotte Hahn Nielsen, der er projektleder og adjunkt på Center for Skole og Læring.

I projektet vil mere end 240 lærere, cirka 20 it-pædagogiske nøglepersoner og cirka 15 ledere fra de fire nordjyske skoler deltage i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på inddragelse af pædagogisk- og fagfaglig teknologi i undervisningen. 

IT som motivation 

Kompetenceudviklingen for lærerne strækker sig over 7 uger, der blandt andet indeholder kursusdage og udvikling af digitalt understøttede undervisningsforløb, hvor deltagerne skal inddrage it med henblik på at skabe motivation, differentiering og variation i undervisningen. 

Forløbet for de it-pædagogiske nøglepersoner ligner forløbet for lærerne, men det udbygges i forhold til den vejledningsmæssige opgave og forståelse for organisatoriske læreprocesser.

Kompetenceudviklingen for lederne har blandt andet som formål, at lederne på et strategisk niveau skal kunne sætte en retning for skolens digitale plan, og forløbet vil have specielt have fokus på de problemstillinger, der rejser sig med digitalisering af uddannelserne og på Digital leadership.

Stærke teknologi-didaktiske kompetencer

Absalons tilbud er udviklet af Malene Erkmann, Pernille Lomholt Christensen og Ove Christensen fra Center for Skole og Læring, og kompetenceudviklingen vil også blive gennemført af dem.

”Vores undervisere på Absalon har stærke teknologi-didaktiske kompetencer, og de har samtidig solide erfaringer med at undervise erhvervsskolelærere og med at planægge, gennemføre og evaluere erhvervspædagogiske valgmoduler. Det er med den baggrund, at vi vurderer, at vi hos Absalon vandt udbuddet”, fortæller projektleder Charlotte Hahn Nielsen.

Projektet ”Digitalt understøttede erhvervsuddannelser i Nordjylland” løber fra maj måned i år og frem til slutningen af 2021. 

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte projektleder Charlotte Hahn Nielsen, +4572481276
chhn@pha.dk

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon